Monday, October 1, 2012

SUHAKAM: TUGAS PEJUANG HAK ASASI MANUSIA MESTI DIHORMATI DAN DIIKTIRAF

Kenyataan Media SUHAKAM ini sangat penting juga untuk pejuang hak pekerja, termasuk kepimpinan kesatuan sekerja yang baru-baru ini secara salah menjadi sasaran pihak majikan apabila mereka memperjuangkan hak pekerja.

SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA MALAYSIA
HUMAN RIGHTS COMMISSION OF MALAYSIA                                  Tel: 603-2612 5600
TINGKAT 11, MENARA TH PERDANA,                                       Fax: 603-2612 5620
JALAN SULTAN ISMAIL,                                                 Email:humanrights@suhakam.org.my
50250 KUALA LUMPUR                                                  Web:www.suhakam.org.my

PENGARANG, MEJA BERITA                                                                 UNTUK SIARAN SEGERA

                                             KENYATAAN MEDIA

             TUGAS PEJUANG HAK ASASI MANUSIA MESTI DIHORMATI DAN DIIKTIRAF

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suruhanjaya) telah mengikuti secara teliti isu berkaitan Suaram dan dalam hal  ini mengalu-alukan jaminan yang dibuat oleh Perdana Menteri YAB Dato 'Seri Najib Tun Abdul    Razak,   untuk   meningkatkan     pembaharuan      yang   lebih  demokratik    sebagai respons   kepada pertumbuhan   tuntutan   kebebasan   sivil  yang   semakin   bertambah.   Walau   bagaimanapun,   Suruhanjaya merasa   amat   bimbang  dengan  cara  bagaimana   penyiasatan  dijalankan,  publisiti   dibuat   dan   dilaporkan mengenai     urusan    dan  akaun    Suaram.    Suruhanjaya menggesa     semua    pihak  yang   terlibat  dalam penyiasatan  ini   supaya  bertindak   bukan   sahaja  menurut  undang-undang   dan  peraturan  tetapi   selaras dengan semangat dan niat jaminan Perdana Menteri.

Suruhanjaya ingin menekankan bahawa kebebasan bersuara dan kebebasan berpersatuan adalah  pokok kepada hak asasi manusia, yang dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan dan diperuntukkan dalam Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat. Deklarasi 1998 PBB mengenai Hak dan Tanggungjawab Individu, Kumpulan dan Organ Persatuan untuk Mempromosi dan Melindungi Hak Asasi Manusia Diiktiraf Secara Universal dan Kebebasan Asas (dahulunya dikenali sebagai Deklarasi Sejagat mengenai Pejuang Hak Asasi
Manusia)     antara  lain,  mengiktiraf pejuang  hak   asasi  manusia,   yang mana  Suaram      adalah  salah satu daripadanya, dan aktiviti-aktiviti mereka yang sah untuk melindungi dan  mempromosi hak asasi manusia
termasuk penerimaan dana dari luar negara untuk mempertahankan hak asasi manusia. Pejuang hak asasi manusia harus dibenarkan untuk berfungsi secara bebas, beroperasi di persekitaran yang  berupaya dan selamat, dan mempunyai kebebasan untuk menentukan undang-undang, struktur dan aktiviti mereka.

Dalam hal ini, Suruhanjaya menyeru Kerajaan agar terus mendukung dan mempromosi hak asasi manusia melalui, antara lain, perkongsian positif dengan pelbagai pihak berkepentingan, termasuk perniagaan dan masyarakat sivil yang akan menyumbang ke arah memastikan tadbir urus demokrasi yang kukuh di negara ini.  Ini  adalah  penting   dan   amat   selaras  dengan   hasrat   yang  disuarakan    Perdana   Menteri    untuk menggerakkan negara ke hadapan ke arah menjadi sebuah negara demokrasi yang berfungsi sepenuhnya-  yang   memerlukan  dasar-dasar  dan   amalan   hak   asasi   manusia  domestik  yang  mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip   dan  norma-norma     yang  diterima  secara  universal.  Ini  akan menggambarkan Malaysia dengan    baik   sebagai  anggota   Majlis  Hak   Asasi  Manusia   Pertubuhan     Bangsa-Bangsa    Bersatu  dan menyumbang   secara   positif   untuk   meningkatkan   imej   antarabangsa   sebagai   negara yang  menghormati hak asasi manusia.

Suruhanjaya akan terlibat dengan pihak-pihak yang berkenaan, termasuk jabatan dan agensi Kerajaan dan badan-badan penguatkuasaan lain untuk mendapatkan maklum balas penting mengenai isu itu.

                                                    -TAMAT-

“HAK ASASI UNTUK SEMUA”
TAN SRI HASMY AGAM
Pengerusi
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM)
1 Oktober 2012

No comments:

Post a Comment