Saturday, February 11, 2012

Perhubungan Pekerjaan (Employment Relationship) – penghakisan hak pekerja


ABC kerja di kilang XXX - tetapi A bukan pekerja(employee) XXX tetapi adalah pekerja(employee) CFL, sebuah syarikat membekal pekerja (contractor for labour). Maka ABC  tidak boleh masuk union pekerja XXX, atau mendapat apa-apa faedah daripada 'Collective Agreement' di antara pekerja kilang XXX dan XXX. 

XXX yang sebenarnya mengarahkan semua aspek kerja - apa kerja dibuat di kilang, apa syif,.... tetapi ABC tidak ada hak lagi mengadu untuk memperbaiki keadaan kerja kepada XXX. ABC juga tidak ada hak protes, piket atau mogok. 

XXX ada mempunyai kilang atau ladang dan memerlukan pekerja untuk kerja di kilang/ladang untuk menjana hasil dan keuntungan, dan untuk kerja yang dilakukan XXX membayar pekerjanya. Ini adalah perhubungan kerja yang sepatutnya yang adil tetapi kini....kerajaan memasuki pihak ketiga dalam perhubungan ini, iaitu CFL, dan kini XXX membayar CFL yang membayar pekerjanya. Ini tidak patut. Ini tidak adil.

Pekerja yang menjadi mangsa. Union menjadi mangsa.


Perhubungan pekerjaan (Employment Relationship) - di mana majikan dan pekerja memasuki satu ‘partnership’ – di mana majikan mempunyai kilang & modal memasuki satu perhubungan dengan pekerja untuk tenaga kerja (labour).

H


H Hakisan hak pekerjaan dari kerja tetap sehingga persaraan kepada kerja kontrak jangkamasa tetap/pendek, dan kini hubungan pekerjaan dengan majikan sebenar terus hilang dengan kemunculan 'contractor for labour' yang akan menjadi majikan pekerja bukan lagi kilang atau tuan punya tempat kerja...Adakah pekerja dan rakyat Malaysia setuju dengan tindakan kerajaan yang menghancurkan perhubungan pekerja-majikan sebenarnya?Abdul
A

Kerja tetap – probation (masa majikan menilai pekerja) sebelum memasuki kontrak pekerjaan tetap yang akan akhir dengan persaraan pekerja.Pekerja mahu mengakhiri pekerjaan – beri notis dan letak jawatanMajikan mahu mengakhiri pekerjaan – sukara) kena ada alasan – perniagaan tutup atau pekerja menjadi ‘redundant’ – retrenchment (di mana prinsip terpakai LIFO akhir sekali masuk pertama kehilangan pekerjaan & majikan juga perlu dari segi undang-undang cuba mencari pekerjaan lain yang sesuai dalam kilang sebelum memberhentikan pekerja) dan bila ini berlaku undang-undang kerja menyediakan ‘retrenchment atau ‘lay-off’ atau termination benefit, di mana kiraan nilai ini ditetapkan undang-undang sedia ada, di mana tempuh kerja adalah factor dalam kiraan faedah/benefit ini.b) Dismissal – di mana ini adalah kerana pengingkaran kontrak pekerjaan serius – di mana perlu diadakan domestic inquiry terlebih dahulu – pihak tak puas boleh ‘merayu’ kepada Mahkamah Tinggi.Kini bertukar pula kepada sistem kerja kontrak jangka pendek/tetap, di mana ini adalah hakisan hak pekerja.

VSS satu skema yang digunakan untuk mengeluarkan pekerja dari kontrak kerja tetap – di mana selepas itu ramai di ambil balik sebagai pekerja kontrak jangkamasa pendek/tetap.

Dengan system ‘kontrak jangkamasa pendek’ atau kontrak tetap – banyak hak pekerja secara otomatis dihakis. Pekerja juga menjadi lemah – takut – tidak mahu union atau ‘buat kacau majikan’. Mengapa? Untuk memastikan harapan dapat kontrak baru bila kontrak terkini tamat.  

Malangnya Akta Kerja tidak dipinda untuk menjamin hak pekerja khusus mereka di bawah kontrak pekerjaan jangka pendek.

Kerja tetap adalah satu hak pekerja yang paling penting kerana tempat kerja biasanya memutuskan banyak perkara yang berkaitan dengan pekerja dan keluarga mereka. Beli rumah atau tidak, tempat kerja suami/isteri  pekerja, persekolahan anak-anak, kehidupan social
Kontrak jangkamasa tetap/pendek juga menyebabkan banyak tekanan jiwa, emosi dan mental pekerja – kerana soalan adakah saya masih mempunyai kerja bila kontrak tamat menyebabkan ‘stress’

Kini majikan pekerja kontrak jangka tetap tidak ada obligasi mengambil pekerja sama – majikan boleh ambil pekerja baru. Ini tidak betul sebab jika masih ada kerja pekerja kontrak tetap harus di ambil terus bekerja. Adakah majikan akan mengambil pekerja kontrak pendek sedia ada untuk kontrak baru bila ianya seorang pekerja tua, pekerja yang cacat hasil ‘industrial accident’, seorang perempuan yang mengandung….atau baru kahwin,…??

Kontrak jangkamasa tetap/pendek juga mempunyai kesan pada ‘union’ – tidak minat menubuhkan union, tidak minat mengambil bahagian dalam union, dsb… Adakah CA kini mengambil kira peratusan pekerja tetap – pekerja kontrak jangkamasa tetap/pendek? Hak pekerja kontrak jangkamasa tetap/pendek?....

2.            Menjadikan ‘contractor for labour’ sebagai majikan terus walaupun pekerja sudah mula kerja di kilang. Ini adalah akibat pindaan terbaru Akta Pekerja yang kini sudah diluluskan di Dewan Senat.

                Ini bererti akan wujud satu kategori pekerja baru – bukan ‘employee’ kilang’ – dan ini bermakna mereka juga tidak boleh menjadi ahli union kilang tersebut , atau juga terlibat dengan(atau bergantung kepada) CA di antara pekerja (employee) kilang dengan kilang. Secara otomatis, union dilemahkan – dan kini tidak ada apa-apa halangan kepada kilang mengunakan 50%, 80% atau 95% pekerja sedemikian.

                Seorang ‘contractor for labour’ (pembekal pekerja) biasanya membekalkan pekerja bukan hanya untuk satu kilang tetapi banyak kilang berbagai jenis, mungkin juga ladang,…. di mana pekerja tersebut tidak akan bertemu di antara satu sama lain – dan ini bererti sukar mereka menubuhkan union. Jika mahu memasuki union nasional/regional juga sukar kerana apakah sector mereka bekerja dalam.

No comments:

Post a Comment