Monday, April 25, 2016

Memo 'Rahsia' MTUC kini di laman web MTUC - Adakah ini tuntutan utama golongan pekerja?

Pada 12/4/2016 telah dilapurkan di media massa bahawa MTUC telah menyerahkan Memo kepada Perdana Menteri - tetapi malangnya memo berkenaan tidak dapat diketemui di mana-mana termasuk laman web rasmi MTUC. Justeru, sukar sekali untuk pekerja dan Kesatuan Sekerja, yang MTUC dilihat mewakili mengetahui apa sebenarnya yang dituntut oleh MTUC bagi pihak semua pekerja dan Union di Malaysia.

MTUC sends 'secret' MEMO to Prime Ministers? What MTUC asking unclear..?
Media, apabila membuat lapuran berita akan akan hanya memetik apa yang mereka mahu lapurkan, dan malangnya kita tidak akan tahu apa yang terkandung dalam Memo MTUC berkenaan. Misalnya, apa yang dilapurkan adalah bahawa MTUC mahu definasi jelas seksyen 9 Akta Perhubungan Perusahaan - apakah yang dimaksudkan MTUC? Apakah kekurangan yang MTUC mengharapkan akan diperbetulkan? 

What does Malaysian Trade Union Congress(MTUC) want? What 'clearer definition' of provision in law?

Kini, MTUC sudah pun memuatnaik apa yang diberi tajuk 'Memorandum MTUC 2016 dalam Laman Web MTUC, dan berikut adalah apa yang dinyatakan...ada ketidakpastian sama ada ini adalah Memo yang telah dihantarserahkan kepada Perdana Menteri...

Bila Memo ini dilihat, apa yang nyata adalah banyak pekara adalah kurang jelas dalam Memo tersebut. Mungkin penulis Memo sedar isu dengan jelas, tetapi adakah pembaca Memo akan faham? Dakwaan dibuat tetapi tidak disokong oleh contoh yang jelas - "Sejak kebelakangan ini, aktiviti anti kesatuan semakin meningkat dan membimbangkan. Syarikat-syarikat besar di Malaysia, seperti Kumpulan Hicom DRB mempunyai dasar polisi Perhubungan Perusahaan yang jelas bercanggah dengan Kod Amalan Harmoni Perhubungan Perusahaan 1975. DRB Hicom telah menyingkirkan 13 pekerja tanpa sebarang justifikasi..." - Apakah polisi DRB yang bercanggah ini...semua sekali atau hanya beberapa perkara khusus? 13 Pekerja disingkirkan ...siapa mereka ini dan kenapa MTUC kata ini salah...yang saya ingat adalah isu G18 - 18 pekerja bukan 13>>>

Memo harus merujuk kepada contoh dengan jelas, kerana pembaca diharapkan bertindak berasaskan Memo. Memo yang kurang jelas, PM mungkin tak faham dan bagaimanakah kerajaan bertindak? 

Cuba baca Memo MTUC ini, dan buat penilaisan sendiri sama ada Memo ini cukup jelas atau tidak?

Anih juga, isu 'contractor for labour', yang merupakan isu penting MTUC sampai diadakan piket di beberapa tempat langsung tidak pun ditimbulkan dalam Memo ini...

Yang jelas adalah tuntutan GAJI MINIMA sama(RM1,200) untuk semua pekerja - sama ada pekerja swasta atau penjawat awam, sama ada pekerja di Semenanjung Malaysia atau di Sabah/Sarawak..

Yang jelas adalah tuntutan MTUC untuk peruntukkan undang-undang memerlukan majikan swasta juga membayar COLA kepada pekerja mereka ia itu RM300

Komen tambahan mengenai MEMO ini  mengenai tuntutan lain akan menyusul...

 

MEMORANDUM MTUC 2016
MTUC logo
CABARAN BAGI PEKERJA DAN KESATUAN SEKERJA

1) PERHUBUNGAN PERUSAHAAN

Pada tahun 1961 Malaysia telah mengesahkan Konvensyen ILO 98 iaitu Hak untuk mengurus dan Rundingan Kolektif. Sejurus dengan itu kerajaan mengubal dan mengisytiharkan Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Dalam laporan berkala kepada ILO, Kerajaan telah menegaskan bahawa Akta Perhubungan Perusahaan ini mematuhi pelbagai keperluan di bawah Konvensyen 98.

a) Ribuan Pekerja Dinafikan Hak Perjanjian Bersama

Walaupun peruntukan Akta Perhubungan Perusahaan kelihatan sebagai progresif namun perlaksanaan dan kelemahan dalam penguatkuasaan telah menafikan hak-hak rundingan terhadap Perjanjian Bersama kepada beribu-ribu ahli kesatuan.

b) Keperluan Bagi Mendapatkan Pengiktirafan

Keperluan untuk mendapatkan PENGIKTIRAFAN daripada majikan adalah pra-syarat sebelum memulakan RUNDINGAN KOLEKTIF; malangnya pelbagai PERATURAN diadakan yang menyebabkan kelewatan yang berpanjangan melebihi satu hingga tiga tahun. Prosedur-prosedur ini tidak boleh diterima dan tidak bersesuaian dengan kehendak akta dan undang-undang. Di samping itu, sementara menanti pemberian pengiktirafan, kesatuan dan ahli-ahlinya terpaksa melalui pelbagai kesulitan seperti:
• dinafikan Hak Rundingan terhadap Perjanjian Bersama;

• dilarang daripada melakukan sebarang bantahan;

• dimangsakan dan diugut dengan taktik membuli seperti di pindah kerja, diturunkan pangkat dan sering dipecat.

Walaupun peruntukan-peruntukan tertentu dalam Akta melarang perbuatan yang dinyatakan di atas, majikan yang tidak bertanggungjawab masih terus melanggar Akta dengan sewenang-wenangnya malah pihak Kementerian Sumber Manusia (KSM) kurang memberi keutamaan terhadap isu ini.

Bagi memastikan penyelesaian kes dengan segera, MTUC dengan ini mencadangkan supaya Akta Perhubungan Perusahaan ini dipinda bagi membolehkan had masa 90 hari dikenakan untuk menyelesaikan semua tuntutan pengiktirafan.

c) Kuasa Mahkamah Perusahaan Terhad

Sebagai ganti rugi, berhubung dengan kelewatan dalam penyelesaian tuntutan pengiktirafan, keputusan Menteri yang lambat dari tarikh tuntutan pengiktirafan dibuat telah menyebabkan konsesi ini tidak bermakna mengikut kehendak di bawah Seksyen 30 (7). Akta IR yang secara  tidak langsung menghadkan kuasa Mahkamah Perusahaan untuk membolehkan tarikh lewat Perjanjian Kolektif tersebut dikuatkuasakan atau dihadkan kepada enam bulan.

MTUC menuntut supaya Seksyen 30 (7) Akta IR patut dipinda bagi membolehkan Mahkamah Perusahaan menentukan tarikh kuat kuasa Perjanjian Bersama berdasarkan fakta, keadaan dan ekuiti.

d) Aktiviti Anti Kesatuan Berlaku Secara Meluas

Sejak kebelakangan ini, aktiviti anti kesatuan semakin meningkat dan membimbangkan. Syarikat-syarikat besar di Malaysia, seperti Kumpulan Hicom DRB mempunyai dasar polisi Perhubungan Perusahaan yang jelas bercanggah dengan Kod Amalan Harmoni Perhubungan Perusahaan 1975. DRB Hicom telah menyingkirkan 13 pekerja tanpa sebarang justifikasi. Dasar dan undang-undang kerajaan yang lemah dan berbelah bagi telah melemahkan pergerakan kesatuan sekerja dan memberi ruangan kepada majikan penyalahgunaan peruntukan Seksyen 9 Akta Perhubungan Perusahaan untuk menafikan hak pekerja untuk menjadi ahli kesatuan  terutamanya pekerja-pekerja dalam kapasiti pengklasifikasian Pengurusan dan Eksekutif.

Dalam kes British American Tobacco (BAT) Bhd, lebih daripada 70% dari pekerja yang sebelum ini merupakan ahli Kesatuan Pekerja BAT yang merupakan sebuah kesatuan dalaman telah dinafikan hak untuk mewakili kesatuan dan hak untuk Rundingan Perjanjian Kolektif. Ini dilakukan hanya dengan menukar tajuk jawatan/kerja mereka dari operator pengeluaran kepada pakar pemprosesan walaupun tugasan utama dan tanggungjawab mereka tetap tidak berubah.

Semenjak enam tahun yang lalu, perbuatan tidak adil dan tidak senonoh pengurusan BAT ini telah menjadi satu amalan yang meluas bagi menafikan hak terhadap Rundingan Perjanjian Kolektif kepada majoriti pekerja-pekerja BAT. Kementerian Sumber Manusia (KSM) tidak mengambil sebarang tindakan untuk menentukan peruntukan Seksyen 9 Akta Perhubungan Perusahaan dipatuhi dan dilaksanakan secara adil.

MTUC menuntut supaya Peruntukan Seksyen 9 Akta Perhubungan Perusahaan, harus memberikan definisi yang jelas mengenai tafsiran pengurusan, eksekutif dan kapasiti sulit bagi membolehkan mereka menyertai kesatuan dan menghapuskan penyalahtafsiran yang meluas.

e) Hak Berpiket

Hak Pekerja untuk berpiket termaktub di bawah Seksyen 40, Akta IR dan pihak berkuasa polis harus menghormati hak-hak ini. Malah apa yang menyedihkan baru-baru ini, semasa ahli kesatuan British American Tobacco berpiket polis telah menganggu piket ini dengan menangkap serta menahan anggota kesatuan dan mendakwa mereka di mahkamah.

MTUC menggesa YAB Perdana Menteri mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa pihak berkuasa menghormati hak-hak yang diberikan kepada pekerja-pekerja seperti yang termaktub dalam undang-undang. 

2) MAHKAMAH PERUSAHAAN

Walaupun bilangan Mahkamah Perusahaan telah bertambah namum pekerja-pekerja masih menghadapi kelewatan yang ketara untuk mendapatkan keputusan yang adil. Mahkamah seolah-olah tidak mengambil kira kehendak di bawah seksyen 30 (5) Akta IR 1967 di mana ia dengan jelas menyatakan bahawa Mahkamah hendaklah bertindak mengikut ekuiti, nilai murni, adil dan merit kes itu tanpa mengambil kira proses teknikal.

Dalam Award Mahkamah Perusahaan baru-baru ini, mahkamah telah memberikan keputusan yang bercanggah dan menidakkan keputusan Mahkamah Superior-MAHKAMAH RAYUAN. Mahkamah Perusahaan mengenakan layanan yang berbeza-beza terhadap pekerja asing.

Lima tahun yang lalu, Menteri Sumber Manusia pada masa itu Datuk Seri Fong Chan Onn memberi jaminan kepada MTUC bahawa sekurang-kurangnya 50% daripada Pengerusi Mahkamah Perusahaan seharusnya terdiri dari pegawai kontrak. Pegawai-pegawai dari Jabatan Peguam Negara adalah tertakluk kepada pemindahan kerap yang menyebabkan memberi kesan terhadap jadual perbicaraan kes dan memberi impak serius kepada kepakaran mereka.

MTUC mencadangkan YAB Perdana Menteri mengambil langkah-langkah segera untuk menangani isu ini.

3) MAHKAMAH PERUSAHAAN APPELLETE

Pada mulanya apabila Kerajaan menubuhkan Mahkamah Perusahaan di bawah mekanisme penyelesaian pertikaian, ia adalah bertujuan untuk menjadi pengadil terakhir bagi menjatuhkan keputusan muktamad dan konklusif dan menamatkan semua pertikaian. 

Malangnya, kini peranan Mahkamah telah berubah ke arah yang bertentangan: mengheret pertikaian Mahkamah Perusahaan sehingga ke Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan.

Ini bukan sahaja makan masa yang lama malah ia melibatkan beban kos kewangan yang sangat besar kepada kesatuan sekerja.

Oleh yang demikian, MTUC mengulangi cadangan awal MTUC untuk menubuhkan INDUSTRIAL APPELLETE COURT sebagai mahkamah muktamad untuk membuat keputusan mengenai pertikaian Perhubungan Perusahaan termasuk kes pemecatan di bawah Seksyen 20 Akta IR.

4) AKTA MAS – Belum Pernah Wujud

MTUC amat terkejut dengan pengenalan enakmen dan pengisytiharan Akta MAS. Tindakan Kerajaan menyokong anggara tidak baik pihak pengurusan MAS yang memperkenalkan suatu akta yang belum pernah wujud ini telah menjurus kepada kesatuan sekerja dan pekerja-pekerja menanggung kelewatan yang berterusan. Di samping itu pengenalan syarat-syarat baru dalam Akta MAS adalah bertentangan dengan undang-undang yang sedia ada iaitu Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan Akta Kesatuan Sekerja 1959.

Akta MAS yang baru diperkenalkan ini telah menyebabkan beberapa kes tidak dapat diselesaikan dengan segera dan terpaksa tertangguh di Mahkamah Perusahaan.

MTUC dengan ini merayu kepada YAB Perdana Menteri untuk memastikan bahawa semua kes yang berkaitan dengan kakitangan MAS dikendalikan dibawah Akta Perhubungan Perusahaan.

A) GAJI MINIMUM DI MALAYSIA

Gaji Minimum Kebangsaan bagi Malaysia telah diumumkan oleh Perdana Menteri dalam Ucapan Belanjawan pada 15hb Oktober 2010 bertujuan untuk memastikan pendapatan pekerja-pekerja dapat memenuhi keperluan asas mereka dan dalam masa yang sama industri-industri pula dapat bergerak maju mengikut arus pembangunan. Gaji minimum adalah gaji pokok, tidak termasuk apa-apa elaun atau bayaran lain.

Walaupun MTUC mengalu-alukan pengumuman Gaji Minimum oleh Perdana Menteri (Ucapan Bajet pada 23 Oktober 2015) untuk pekerja-pekerja dalam sektor awam pada kadar RM1,200.00 tetapi MTUC amat kecewa kerana ia tidak melibatkan pekerja-pekerja dalam sektor swasta. Sekurang-kurangnya kerajaan boleh mengumumkan gaji minimum yang sama RM1,200.00 untuk semua pekerja tidak kira sektor awam mahupun pekerja swasta atau pekerja di Sabah, Sarawak dan Labuan. Mengapa diskriminasi di antara sektor awam dan pekerja sektor swasta diwujudkan? Kos sara hidup telah meningkat dengan ketara di seluruh negara dan apatah lagi kesan GST memberi kesan kepada kedua-dua pekerja dalam sektor swasta dan awam.

Gaji minimum telah diumumkan oleh Kerajaan sebanyak RM 1000.00 untuk pekerja dalam sektor swasta di Semenanjung manakala RM920.00 untuk pekerja dalam sektor swasta di Sabah, Sarawak dan Labuan. 

Pada pandangan MTUC gaji minimum yang diumumkan bagi sektor swasta tidak realistik dan tidak mencerminkan keadaan sosio ekonomi semasa yang dihadapi oleh kakitangan dalam sektor swasta sedangkan kos sara hidup di Sabah dan Sarawak adalah lebih tinggi berbanding dengan Semenanjung.

MTUC kecewa dengan tarikh penguat kuasaan Gaji Minimum baru iaitu 1hb Julai 2016. Ia tidak selaras dengan seksyen 25 dan Majlis Perundingan Gaji Negara juga telah menetapkan bahawa semakan gaji minimum perlu dilakukan setiap dua tahun sekali.

Kajian semula gaji minimum sepatutnya dilakukan secara menyeluruh dengan mengambil kira faktor-faktor yang telah dibina dalam formula yang digunakan untuk pengiraan.

Kajian pertama telah dilakukan oleh sebuah jawatankuasa teknikal yang dilantik oleh Majlis Perundingan Gaji Negara (NWCC) dan kemudian telah dibincangkan oleh ahli-ahli NWCC, yang terdiri daripada wakil-wakil dari kerajaan, pekerja, majikan dan pakar teknikal.

NWCC telah mengemukakan cadangannya selepas kajian dilakukan. Manakala Kabinet pula mempunyai kata putus untuk menolak cadangan-cadangan tersebut. Pengalaman dari negaranegara lain menjelaskan bahawa kerajaan hanya boleh menolak cadangan-cadangan tersebut jika ia mempunyai alasan yang sangat kukuh untuk berbuat demikian dan sekiranya wujud keadaan yang luar biasa untuk menolak cadangan-cadangan tersebut.

Gaji Minimum yang dilaksanakan ini telah ketinggalan dari pertumbuhan produktiviti. Sedangkan Dasar Gaji Minimum adalah penting bagi pekerja supaya dapat membantu untuk memastikan bahawa peningkatan gaji adalah selaras dengan kos sara hidup, sekali gus membolehkan mereka untuk menikmati keperluan asas.

Bagi majikan, dasar Gaji Minima ini perlu bagi menggalakkan mereka melabur dalam teknologi tinggi dengan menggerakkan rantaian nilai dan dalam jangka masa panjang boleh mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing.

Dasar gaji minimum juga harus memberi manfaat kepada ekonomi dalam jangka masa panjang dengan peningkatan dalam kuasa beli kaum pekerja.

Kerajaan tidak harus takut dengan gertak majikan yang mendakwa bahawa mereka tidak mampu membayar gaji minimum. Mereka mendakwa bahawa jika Malaysia melaksanakan gaji minimum, 600,000 majikan akan muflis. Kini adalah masa supaya majikan-majikan membangunkan model perniagaan mereka bagi mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tinggi.

Kami berpendapat diskriminasi dalam gaji minimum melanggar Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan.

Dua isu penting perlu dipertimbangkan:

a) Apkah formula yang digunakan untuk mengkaji semula Gaji Minimum 2015 bagi pekerja dalam sektor awam dan pekerja sektor swasta dan pekerja di Sabah, Sarawak dan Labuan.

b) Mengapakah Gaji Minimum untuk pekerja sektor awam yang diperkenalkan di Semenanjung adalah berbeza bagi sektor-sektor lain berbeza?

a) MTUC Menyeru Kerajaan Menyemak Semula Gaji Minimum 2015/2016

MTUC menyeru Kerajaan untuk mengkaji semula Gaji Minimum atas landasan berikut:

i. Gaji Minimum 2015/2016 – RM1, 200.00 harus meliputi semua tempat di Malaysia. Oleh kerana prinsip rantau tidak digunapakai dalam penetapan Gaji Mimimum untuk pekerja dalam sektor awam maka prinsip yang sama harus digunakan untuk menetapkan gaji minimum untuk pekerja-pekerja dalam sektor swasta. MTUC yakin bahawa kerajaan akan mohon Gagasan 1Malaysia dalam isu Gaji Minimum.

B) PEKERJA ASING

Masalah pekerja asing sering kali ditimbulkan oleh MTUC. Namun sehingga hari ini tiada tindakan yang komprehensif dan praktikal diambil oleh kerajaan. Lambakan pekerja asing semestinya dikawal bagi membendung gejala sosial yang tidak sihat.

Beberapa tahun yang lalu pihak Kementerian telah memanggil MTUC bagi tujuan memperbincangkan bagaimana cara untuk mengurangkan perlambakkan pekerja asing.

MTUC sering menyuarakan supaya pihak kerajaan tidak bergantung kepada pekerja asing. Malah MTUC telah mengemukakan beberapa cadangan, terutama berkaitan dengan pengambilan pekerja asing yang melalui sistem orang tengah, agen-agen pekerja asing supaya dihentikan.

MTUC memohon supaya pengambilan pekerja asing harus diuruskan secara terus Kerajaan dengan Kerajaan (G to G)

Malangnya tiada perbincangan susulan dan tindakan selanjutnya diambil oleh kerajaan yang menjurus kepada pengurangan pekerja asing. Salah satu agenda dibawah rangka Rancangan Malaysia Ke-11 adalah mengurangkan pekerja asing ke paras 15%. Malahan berdasarkan kepada perkembangan semasa yang berlaku, MTUC kurang yakin bahawa hasrat tersebut boleh dicapai. Sehingga ke hari ini lebih kurang 7 juta pekerja asing berada di negara ini dan hanya 2.1 juta sahaja yang memiliki dokumen.

Tindakan kerajaan menandatangani MOU bersama kerajaan Bangladesh untuk membawa masuk seramai 1.5 juta pekerja asing dari Bangladesh bagi sektor-sektor pertanian, pembuatan, perkhidmatan dan pembinaan jelas menunjukkan bahawa hasrat yang diwarwarkan oleh kerajaan untuk mengurangkan pekerja asing adalah gimik politik sahaja.

Dengan kemasukan 1.5 juta pekerja asing dari Bangladesh ini ia akan menjadikan 50% dari keseluruhan tenaga kerja di negara ini adalah terdiri dari pekerja asing. Sudah tentu jika ini berlaku ianya sedikit sebanyak akan mengurangkan peluang pekerjaan kepada pekerja-pekerja tempatan. Langkah kerajaan untuk mewujudkan peluang pekerjaan harus memastikan bahawa peluang ini diberi keutamaan kepada pekerja tempatan bukan kepada pekerja asing.

Banyak pihak yang tidak bertanggungjawab sentiasa mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan demi kepentingan mereka. Pada pandangan MTUC Sistem Pembekalan Pekerja Asing ini telah menjurus kepada pemerdagangan lesen. Di samping itu ia telah mewujudkan jutawan-jutawan atas pembiayaan wang pekerja. Khususnya ejen-ejen dan pegawai-pegawai yang menguruskan pengambilan pekerja asing. Justeru itu kawalan dan pemantauan kemasukan pekerja asing wajar dipergiatkan. Sesiapa yang melanggar undang-undang harus dikenakan hukuman berat.

MTUC mohon supaya Penguatkuasaan Akta, Anti Perdagangan Manusia mesti dikuatkuasakan dengan lebih tegas dan efektif. Keutamaan harus diberi kepada pekerja-pekerja tempatan rakyat negara ini.

Kerajaan harus mengambil langkah yang proaktif bagi meratifikasi “Convention ILO 143 dan 183″. 

Sekiranya langkah dan tindakan-tindakan yang positif tidak diambil bagi menangani masalah pekerja asing ini MTUC percaya hasrat kerajaan untuk merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi tidak akan tercapai.

Pada 2008 sebanyak 277 lesen telah dikeluarkan kepada individu atau agensi pengambilan pekerja asing sehingga kini lebih kurang 130 agensi ini masih aktif. MTUC bukan bersifat anti pekerja asing tetapi kerajaan wajib memastikan bahawa pengambilan pekerja asing ini dikawal setakat yang diperlukan sahaja.

MTUC berasa janggal dengan 3% statistik “unemployment”. Adakah angka 3% tersebut satu angka yang realistik? Berabad-abad lamanya masih kerajaan menggunakan angka yang sama sedangkan setiap tahun beribu-ribu anak muda samada graduan atau selainnya yang masuk ke pasaran pekerjaan. Adakah mereka ini telah sepenuhnya berjaya mendapatkan pekerjaan. Malangnya tiada statistik yang memperincikan permasalahan ini.

VSS, retrenchment mengapa rakyat tempatan diutamakan, menjadi mangsa pemberhentian digantikan dengan pekerja asing. Walau “code of conduct” on retrenchment telah menetapkan garis panduan bahawa sekiranya satu-satu pemberhentian terpaksa dijalankan, pertama pekerja asing harus diberhentikan, kemudian pekerja kontrak. Malangnya ramai majikan tidak mengendahkannya. Mereka memberhentikan pekerja tempatan dan digantikan dengan pekerja asing. Banyak pemberhentian seperti ini tidak dilapurkan kepada Jabatan Tenaga Kerja.

Mengapa rakyat tempatan dijadikan mangsa oleh majikan-majikan yang tidak bertanggungjawab ini?

MTUC dengan ini menggesa kerajaan supaya mengambil tindakan-tindakan bagi menyelesaikan masalah perlambakan pekerja asing di negara ini.

MTUC percaya kerajaan ada kekuatan dan mekanisme bagi menangani permasalahan lambakan pekerja asing dengan tidak tunduk atas sebarang desakan dari majikan-majikan yang membuat permohonan mendapatkan pekerja asing dengan pelbagai helah. Majikan-majikan ini harus dipantau dan siasatan perlu dilakukan atas kesahihan permohonan mereka.

Kerajaan harus memantau layanan-layanan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Tindakan dari ejen-ejen dan majikan-majikan yang tidak berperikemanusiaan sehingga negara dicemuh di arena Antarabangsa.

MTUC merasakan sekiranya kerajaan serius untuk mencapai negara berstatus pendapatan tinggi, maka mereka harus menghadkan pekerja asing di tempat kerja secara beransur-ansur bagi mengurangkan kebergantungan terhadap mereka dan meningkatkan peluang pekerjaan kepada pekerja-pekerja tempatan.

MTUC mengalu-alukan dasar dan amalan baru pengambilan pekerja asing terus dari kerajaan dengan kerajaan (G to G) dan dasar ini perlu dikuatkuasakan untuk semua pengambilan pekerja asing dan semua sektor.

Bayaran LEVI- Kadar bayaran levi yang tinggi harus dikenakan kepada semua pengambilan baru dan selanjutnya supaya majikan akan sedar sepenuhnya serta mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang implikasi kos dan boleh membuat keputusan yang sewajarnya.

Kementerian harus menjalankan kajian serta analisa yang mendalam terhadap pemecatan, pengganguran dan keperluan pasaran tenaga kerja bagi membolehkan kerajaan menghadkan pengambilan pekerja asing secara beransur-ansur.

Di samping itu MTUC juga mohon Penubuhan Suruhanjaya DiRaja Penyiasatan Pekerja Asing dan buat masa ini menangguhkan rancangan untuk membawa masuk 1.5 juta pekerja Bangladesh ke negara ini.

D) GST dan COLA

Kerajaan tidak mengendahkan dan sentimen rakyat terutamanya golongan pekerja yang berpendapatan rendah malah telah memperkenalkan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) sebanyak 6% pada 1hb April 2015. Ini merupakan satu lagi contoh hakisan terhadap tahap pendapatan sebenar pekerja di Malaysia.

Apakah justifikasinya kerajaan memberi BRIM selepas membebankan rakyat dengan pelbagai cukai GST malah harga barangan dan perkhidmatan naik berkali ganda. Kajian yang dilakukan oleh FOMCA menunjukkan bahawa harga barangan telah naik sebanyak 20% sejak GST diperkenalkan.

Pekerja di Malaysia berhadapan dengan tekanan bagi memenuhi keperluan harian mereka dan ahli keluarga mereka. Ini adalah tidak wajar, kerana pekerja-pekerja di negara ini telah memberi sumbangan besar ke arah pembangunan ekonomi negara.

MTUC telah meminta kerajaan untuk mewajibkan pemberian Elaun Sara Hidup (COLA) sebanyak RM300.00 kepada semua pekerja di Malaysia. Ini adalah hak yang harus dilaksanakan dengan segera oleh setiap majikan. Majikan dan pelabur sentiasa dengan bangganya melaporkan keuntungan syarikat mereka setiap tahun maka mereka juga harus sanggup berkongsi keuntungan tersebut dengan pekerja-pekerja mereka.

COLA bukanlah merupakan satu bantuan yang diminta oleh pekerja dari majikan dan kerajaan malah ia merupakan satu hak keadilan terhadap pekerja daripada pembangunan negara ini bagi menghadapi kemelut krisis ekonomi dengan kejatuhan nilai ringgit secara mendadak. Di samping itu dalam pembentangan bajet tahun lepas cukai korporat telah dikurangkan sebanyak satu peratus namun ia tidak memberi apa-apa faedah kepada pihak pekerja, ini jelas menunjukkan bahawa keuntungan hanya dinikmati oleh satu pihak sahaja.

Mengikut undang-undang, GST dikenakan ke atas setiap urusniaga kecuali urusniaga itu diberi pengecualian dari skop GST. Semua perkhidmatan atau barangan yang tidak diumumkan sebagai “dikecualikan” akan dikenakan GST. Cukai yang dibayar oleh sesebuah firma dalam proses pembuatan dan pengagihan boleh dituntut balik tetapi pengguna akhir (pekerja dan golongan isi rumah) tidak dapat meminta balik cukai yang dibayar malah skop GST adalah lebih besar kerana melibatkan banyak urusniaga. Akibatnya pengilang terpaksa menaikkan harga untuk menampung kenaikan kos akibat GST ini walaupun ianya melibatkan pengeluaran barangan asas.

Di bawah cukai GST, 90% dari barangan dan perkhidmatan harian dikenakan cukai, Jadi, beban rakyat seharian menjadi semakin tinggi kerana semakin banyak barangan dan perkhidmatan yang perlu dibayar cukai.

Di samping itu, dengan perlaksanaan GST, 89% dari keluarga di Malaysia yang sebelum ini dikira tidak perlu membayar cukai kerana berpendapatan rendah, kini perlu membayar cukai GST secara tidak langsung. 

Malah, mereka juga tidak menikmati faedah dari penurunan cukai pendapatan kerana pendapatan mereka rendah. Sebahagian besar rakyat Malaysia tergolong dalam kumpulan ini dan terpaksa menanggung cukai baru tetapi tidak pula mendapat faedah dari penurunan cukai sedia ada.

MTUC merasakan perlaksanaan GST memberi kesan yang signifikan terhadap kaum pekerja yang menerima pendapatan kurang dari RM3000 sebulan, Kini perlaksanaan GST telah memudaratkan lagi keadaan malah telah menjurus kepada tekanan yang besar dengan kejatuhan nilai ringgit yang paling teruk dalam pasaran antarabangsa.

Kadar inflasi meningkat, GST telah meningkatkan kadar inflasi yang sememangnya tinggi. Penguatkuasaan Cukai GST telah membawa kepada kenaikan harga barangan dan perkhidmatan yang meningkatkan perbelanjaan harian rakyat Malaysia. Walaupun banyak barangan makanan dikecualikan daripada cukai pada masa dibeli oleh pengguna namun harga makanan telah naik kerana bahan-bahan yang digunakan untuk mengeluarkan makanan turut naik harga akibat dari GST. Cukai GST bukan sahaja mengurangkan kuasa beli rakyat malah kos bagi menampung keperluan harian iaitu makanan, pengangkutan, penginapan, pakaian, perubatan dan lain-lain turut mengalami peningkatan. Kenaikan harga barangan dan perkhidmatan ini ditanggung oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaya ataupun miskin.

Penganalisaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak IKRAM jelas membuktikan dan mengesahkan kenyataan ini bahawa Pelaksanaan cukai SST atau GST sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah kewangan kerajaan serta masalah kenaikan harga barangan. Ini kerana punca kepada masalah ekonomi negara adalah kombinasi banyak faktor termasuk sistem Riba yang diamalkan di negara kita serta perbelanjaan kerajaan yang tidak terkawal akibat amalan pembaziran dalam perbelanjaan kerajaan dan amalan korupsi yang berleluasa. Hal ini jelas apa yang menimpa ekonomi negara dengan kejatuhan nilai ringgit jelas menunjukkan bahawa GST hanya memudaratkan lagi persekitaran ekonomi negara.

Oleh yang dengan kerajaan sepatutnya memberi fokus kepada usaha mengawal perbelanjaannya dengan menghapuskan amalan pembaziran dan amalan korupsi. Di samping itu kerajaan dan rakyat juga mesti mengorak langkah untuk membersihkan segala bentuk amalan riba dalam sistem ekonomi dan kewangan negara demi kesejahteraan masyarakat bagi jangka panjang.

Pihak MTUC merasa amat kecewa kerana tidak dijemput untuk sebarang rundingan dan perbincangkan dalam perlaksanaan GST. Walaupun MTUC mohon supaya perlaksanaan GST ditangguhkan dan rundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dilanjutkan bagi menangani permasalahan yang membebankan rakyat namun ia tidak diendahkan langsung. Kini selepas perlaksanaan kita dapat melihat kenaikkan harga barangan secara mendadak dan nilai mata wang ringgit jatuh menjunam. MTUC mohon jasa baik YAB untuk menarik balik GST supaya rakyat dan golongan berpendapatan rendah dapat hidup aman dan damai.

Sekian terima kasih.

RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Bagi Pihak MTUC
N. Gopal Kishnam (Setiausaha Agung)    YB Abdullah Sani bin Abdul Hamid (Pemangku Presiden)

 

 

 

No comments:

Post a Comment