Thursday, September 27, 2012

Siapa pilih ahli National Wages Consultative Council?

SIAPAKAH YANG MELANTIK WAKIL PEKERJA? 

Haruskah Presiden dan Setiausaha Agung MTUC menjadi ahli? Adakah Majlis MTUC yang membuat pilihan atau adakah Menteri yang pilih ikut suka hati beliau...

- Adakah mereka setuju dengan Perintah Gaji Minima 2012 yang dikeluarkan? Sebab kini pekerja dalam tempuh percubaan didiskriminasi? Gaji minima seharusnya melibatkan gaji asas {'basic pay') tetapi kini ianya akan campur elaun dan sebagainya...dan MTUC nampaknya senyap sahaja 

- Mengapa? Jangan atas alasan bahawa mereka dalam Majlis ini yang membuat keputusan - maka tidak wajar ahli Majlis membuat protes mengenai perintah gaji ini? Adakah wakil-wakil pekerja ini kini setuju dengan perintah dan panduan berkaitan? 

- Adakah pendapat pekerja yang dibawa oleh wakil pekerja ini berkenaan gaji minina ditolak melalui undi majoriti? Tetapi di manakah rekod perjuangan wakil pekerja dalam mesyuarat Majlis ini - perlu kita ada 'transparensi' - gunakan laman web MTUC.

- AMARAN - kerajaan dan majikan kini sudah pandai - panggil wakil kerja jadi ahli Bengkel ini dan Jawatankuasa ini - dan akibatnya kepimpinan pekerja lupa mengunakan cara-cara perjuangan pekerja yang lain.... protes, dsb... Akhirnya pekerja dan kesatuan akan hilang tradisi perjuangan pekerja yang lebih efektif ....Kalau kita lihat protes pimpinan MTUC mengenai isu 'kontraktor for labour' - paling banyak pekerja yang dapat dibawa untuk piket pun sangat kurang - kurang daripada 10% keahlian... {Apa sudah jadi kepada protes 'kontraktor for labour'? Adakah pimpinan tak ada minat lagi...atau tak ada keupayaan meneruskan perjuangan pekerja .... jadi nampaknya kerajaan dan pihak majikan sudah berjaya - dan permintaan pekerja tidak berjaya....MALU - adakah ini pimpinan pekerja di Malaysia ...nampaknya sama dengan ahli politik di mana perjuangan hanya bila media massa memberi liputan atau isu 'HOT'...'Hangat" - selepas itu lupa sahaja perjuangan dan ....

Mengapa pekerja sektor awam tidak mempunyai wakil?  Mengapa pekerja migran tidak ada wakil? Mengapa tidak ada wakil daripada NGO yang memperjuangkan hak buruh migran - kini lebih 2 juta? Siapakah yang mewakili pekerja domestik? Siapakah yang mewakili pekerja yang bukan ahli union?

Ahli lain Majlis yang dilantik pun nampaknya bukan mereka yang akan mengutamakan pekerja atau hak pekerja. Lebih baik ahli lain mereka daripada CSO/NGO yang memperjuangkan hak pekerja, SUHAKAM, Majlis Peguam,...


5.  Membership of the Council

(1) The Council shall consist of the following members who shall be appointed by the Minister by notification in the Gazette:-
(a) a Chairman;
(b) a Deputy Chairman;
(c) a Secretary;
(d) at least 5 members from amongst the public officers;
(e) at least 5 members representing the employees;
(f) at least 5 members representing the employers; and
(g) at least 5 other members.
PUTRAJAYA: Former Chief Judge of Sabah and Sarawak, Tan Sri Datuk Amar Shim Lip Kiong has been appointed as the chairman of the National Wages Consultative Council, an independent body whose task is to study workers’ remuneration and set a minimum wage based on the principle of tripartism – government, employees and employers.


Datuk Dr S Subramaniam

Announcing the appointments of the council’s members at a press conference here yesterday, Human Resource Minister Datuk Dr S Subramaniam said Shim’s wide experience when he was the chairman of the Industrial Court would help the council to arrive at a fair and equitable minimum wage.

Besides a chairman, the council also has a deputy chairman, five representatives from the public sector, six workers’ representatives, six employers’ representatives and five other appointed members.

Dr Subramaniam said the council would make the recommendation on minimum wage to the government for final consideration before an announcement on it was made.

“The government will announce the minimum wage and the mechanism for its implementation at the end of the year. The council will also issue a report on all the studies it made which will become government documents,” he said.

He added that the council would also be assisted by a technical committee made up of socio-economic experts and statisticians.

In June, Parliament passed the National Wages Consultative Bill 2011 to look into matters involving workers remuneration. It supercedes the Wages Councils Act 1947.

At present, wages in the private sector are based on market forces or collective agreements (CAs) between employers and unions.

Following is the full list of the members of the council:  

Chairman: Tan Sri Datuk Amar Steve Shim Lip Kiong
Deputy Chairman: Datuk Dr Syed Mohamad Syed Abdul Kadir (non-executive senior director, CIMB Bank Berhad and former secretary-general, Human Resource Ministry)

Government (Five members):  Dr Sundaran Annamalai (Finance Ministry); Dr Mohd Gazali Abas (Economic Planning Unit); Datuk Mat Aron Deraman (Public Service Department); G Alagasan (International Trade and Industry Ministry) and Mohd Sahar Darusman (Human Resource Ministry)

Workers’ Representatives (Six members): 
Mohd Khalid  Atan (MTUC – Timber Employees Union); Abdul Halim Mansor (MTUC secretary-general – National Union of Petroleum and Chemical Industry Workers); G Rajasekaran (Metal Industries Employees Union); Andrew Lo Kian Nyan (MTUC Sarawak secretary); Catherine Jikunan (MTUC Sabah secretary) and A Navamukundan (National Union of Plantation Workers).

Employers’ representatives (six members): Datuk  Azman   Shah   Datuk  Seri Haron  (Malaysian Employers Federation (MEF) president); Tan Sri Dr Mohd Noor Ismail (Malayan  Agricultural Producers Association   president);  Shamsuddin  Bardan (MEF executive   director),  Dato Henry Lau  Lee  Kong (Sarawak Timber Association secretary-general),  Alan  Khoo  Choom  Kwong (Sabah Employers Consultative Association chairman); sixth member yet to be named.

Other members: Tan Sri Prof Emeritus Anuwar Ali  (president/vice-chancellor Open University of  Malaysia); Tan Sri Datuk Mustafa Mansur  (board member, Malaysian Productivity Corporation); Datuk Marimuthu Nadason (president Fomca/Malaysian Association   of   Standards  Users);  Dr Zakariah Abdul Rashid (executive director, Malaysian Institute   of   Economic   Research);   Chung Hon Cheong (Independent non-executive director, Tenaga Nasional Berhad/special advisor to Johor Corporation (JCorp).

Secretary: Kua Abun (Secretary, Policy Division, Human Resource Ministry). — Bernama

Tuesday, September 18, 2012

Garis Panduan Perlaksanaan Perintah Gaji Minima 2012

Nota: Untuk tujuan memuatkan dalam Blog, saya telah potong dan lampirkan dokumen asal mukasurat demi mukasurat tetapi Table(Meja Data) tak keluar dengan tepat - lihat original di laman web MOHR      

Apa yang penting adalah isu 'penstrukturan semula gaji' tetapi harus diberikan perhatian kepada perkataan ' Tertakluk   kepada  rundingan antara   majikan   dan   pekerja'   , di mana ini, saya percaya, bererti bahawa pekerja atau UNION perlu terlebih dahulu bersetuju dengan majikan. Maka, pekerja dan UNION jangan buat silap dan setuju sahaja kerana ini sudah terkandung dalam Garis Panduan ini. Pekerja yang tidak ada UNION mungkin akan tertipu atas kepercayaan bahawa mereka tidak ada pilihan tetapi harus setuju sahaja....kita harus membawa kesedaran kepada pekerja mengenai hak mereka ini....

Adakah perjanjian kerja atau CA mempunyai taksiran(maksud/makna) untuk 'gaji' - jangan lupa bahawa sekiranya taksiran itu lebih baik daripada taksiran yang diberikan oleh Akta Kerja 1955, taksiran dalam kontrak pekerjaan atau CA terpakai yang lebih baik untuk pekerja akan terpakai... Apa pendapat saudara?

GARIS PANDUAN

MAJLIS PERUNDINGAN GAJI NEGARA

  MENGENAI KAEDAH PELAKSANAAN

        PERINTAH GAJI MINIMUM 2012

                               Urus Setia
                Majlis Perundingan Gaji Negara
                 Kementerian Sumber Manusia
                  Aras 7, Blok D3, Kompleks D
         Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
                        62530 PUTRAJAYA

                         6 September 2012

PENDAHULUAN

BAHAWASANYA            Majlis    Perundingan      Gaji   Negara   (“Majlis”)  yang
ditubuhkan   di   bawah   seksyen   3   Akta   Majlis   Perundingan   Gaji   Negara
2011 (Akta 732) setelah menjalankan kuasa-kuasa yang diperuntukkan di
bawah seksyen 4(2) Akta         732, dengan  ini membuat keputusan bahawa
selain   daripada   perkara-perkara   yang   terkandung   dalam   Perintah   Gaji
Minimum 2012  [P.U.(A)  214]  (“Perintah”),  kaedah  pelaksanaan  Perintah
adalah seperti berikut:

1.   GAJI MINIMUM PEKERJA BERGAJI HARIAN

     Selaras   dengan   objektif   pelaksanaan   Perintah   Gaji   Minimum  2012,
     pekerja  sepenuh   masa   hendaklah   memperoleh   jumlah   gaji  secara
     purata tidak   kurang   daripada   RM900  (Semenanjung   Malaysia) atau
     RM800 (Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan) sebulan.
     Pekerja   sepenuh   masa   yang  dibayar   gaji   secara  harian   dan   telah
     hadir  bekerja    pada  hari-hari    bekerja   biasa  yang    ditetapkan   dan
     memenuhi       waktu   bekerja   biasa   yang   dipersetujui   dalam    kontrak
     perkhidmatan  tanpa   mengira   jumlah   jam   bekerja   sehari  hendaklah
     dibayar gaji minimum harian berasaskan formula pengiraan berikut:

     Kadar Gaji Harian =       Kadar Gaji Minimum Bulanan x 12 Bulan
                          52 Minggu x Bil. Hari Bekerja Dalam Seminggu

     (i)     Bagi    Semenanjung       Malaysia,    kadar   gaji  minimum    harian
             adalah seperti berikut:

               Bil. Hari Bekerja       Kadar Gaji       Gaji Bulanan Purata
              Dalam Seminggu             Harian
                        6               RM34.62         RM34.62 x 26 hari
                                                       =RM900.12 ≈ RM900

                        5               RM41.54         RM41.54 x 21.67 hari
                                                       =RM900.17 ≈ RM900

                        4               RM51.92         RM51.92 x 17.33 hari
                                                       =RM899.77 ≈ RM900

             Nota:    Pengiraan     di  atas  adalah   berdasarkan     jumlah   jam
                     bekerja iaitu maksimum 48 jam seminggu.

                                         2
(ii)    Bagi   Sabah,    Sarawak    dan  Wilayah    Persekutuan    Labuan,
             kadar gaji minimum harian adalah seperti berikut:

              Bil. Hari Bekerja      Kadar Gaji      Gaji Bulanan Purata
              Dalam Seminggu           Harian
                       6              RM30.77        RM30.77 x 26 hari
                                                     =RM800.02  ≈ RM800

                       5              RM36.92        RM36.92 x 21.67 hari
                                                     =RM800.06 ≈ RM800

                       4              RM46.15        RM46.15 x 17.33 hari
                                                     =RM799.78 ≈ RM800

             Nota:   Pengiraan    di  atas  adalah   berdasarkan    jumlah   jam
                    bekerja iaitu maksimum 48 jam seminggu.

2.    GAJI MINIMUM BAGI PEKERJA YANG DIBAYAR GAJI SECARA
      PIECE-RATED, TONNAGE, TRIP ATAU KOMISYEN

      Bagi   pekerja   yang   tiada  gaji  pokok  tetapi  gaji  mereka   dibayar
      secara    piece-rated,     tonnage,    trip  atau   komisyen,      kaedah
      pelaksanaan gaji minimum adalah seperti berikut:

       (i)   Jika gaji  yang    dibayar melebihi    gaji  minimum,    maka  gaji
             minimum  RM900  di   Semenanjung   Malaysia   atau   RM800   di
             Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan dianggap
             sebagai telah dipatuhi;

       (ii)  Jika  gaji  yang    dibayar  adalah   RM900     di   Semenanjung
             Malaysia    atau   RM800     di  Sabah,  Sarawak    dan   Wilayah
             Persekutuan Labuan maka gaji minimum RM900 atau RM800
             dianggap sebagai telah dipatuhi; dan

      (iii)  Jika   gaji  yang     dibayar   kurang     daripada    RM900     di
             Semenanjung Malaysia atau RM800 di Sabah, Sarawak dan
            Wilayah     Persekutuan     Labuan,    maka    majikan   hendaklah
             menambah       apa   jua  yang   kurang   untuk    memenuhi     gaji
             minimum RM900 atau RM800.

                                       3
      Kaedah      ini  tidak   menafikan     hak   majikan/pekerja    daripada
      membayar/menerima         gaji  yang  lebih  baik  mengikut  terma-terma
      dalam kontrak perkhidmatan.

3.    KAEDAH PENSTRUKTURAN SEMULA GAJI

      Tertakluk   kepada  rundingan antara   majikan   dan   pekerja,   kaedah
      penstrukturan gaji adalah berpandukan asas-asas berikut:

      (i)    proses   penstrukturan    semula   dilakukan   HANYA       SEKALI
            SAHAJA iaitu SEBELUM Perintah ini mula berkuat kuasa dan
             BUKANNYA  suatu        proses   yang  berterusan    selepas   tarikh
             kuat kuasa Perintah;

      (ii)   penstrukturan semula gaji hanya melibatkan bayaran-bayaran
            tunai sebagaimana dalam takrifan  “gaji” di bawah seksyen 2
            Akta Kerja 1955, Ordinan Buruh Sabah [Bab 67] atau Ordinan
             Buruh Sarawak [Bab 76];

      (iii) apa-apa bayaran bukan gaji yang dikecualikan dalam takrifan
            “gaji”  di  bawah  seksyen  2  Akta  Kerja  1955,  Ordinan  Buruh 
            Sabah [Bab 67] atau Ordinan Buruh Sarawak [Bab 76] tidak
             boleh   diserap   sebagai   gaji  minimum   dalam    penstrukturan
            semula     gaji.  Bayaran-bayaran    bukan   gaji  tersebut  adalah
            seperti berikut:

             (a)  nilai mana-mana rumah tempat tinggal atau bekalan apa-
                  apa    makanan,    minyak,   lampu   atau  air  atau  rawatan
                  perubatan       atau    mana-mana        kemudahan        atau
                  perkhidmatan yang diluluskan;

             (b)  apa-apa   caruman      yang  dibayar  oleh  majikan   sendiri
                  kepada   mana-mana   kumpulan   wang   pencen,   kumpulan
                  wang      simpanan,      skim     pemberhentian       pekerja,
                  mengurangkan          pekerja,     penamatan,       rentikerja
                  sementara atau skim persaraan, skim jimat-cermat atau
                  mana-mana       kumpulan     wang    lain  atau   skim   yang
                  ditubuhkan untuk faedah dan kebajikan pekerja;

                                       4
       (c)   apa-apa    elaun    perjalanan    atau  nilai apa-apa   konsesi
             perjalanan;

       (d)   apa-apa jumlah yang kena dibayar kepada pekerja untuk
             menanggung        perbelanjaan-perbelanjaan         khas    yang
             diperlukan olehnya kerana jenis perniagaannya;

       (e)   apa-apa       ganjaran       yang     kena     dibayar       atas
             pemberhentian atau persaraan; atau

       (f)   apa-apa bonus tahunan atau mana-mana bahagian dari
             apa-apa bonus tahunan.

 (iv)  elaun-elaun      yang    dibayar    secara     spesifik   berdasarkan
       keadaan pekerjaan (nature of work)  iaitu elaun panas, elaun
       habuk,     elaun    bising,  elaun    berdiri   dan   lain-lain   elaun
       seumpamanya        yang     diberikan   kepada     golongan    pekerja
       tertentu tidak wajar untuk distrukturkan semula;

 (v)   bagi    sektor  perhotelan    di  mana    kutipan   caj  perkhidmatan
       dilaksanakan,      majikan     boleh   mengubah       kesemua      atau
       sebahagian      kutipan    caj  perkhidmatan     itu yang    diagihkan
       kepada pekerja sebagai sebahagian daripada gaji minimum;

 (vi)  bagi    sektor  perladangan     di  mana   Bayaran     Saguhati   Khas
       (Special      Gratuitious       Payment)       sebanyak         RM200
       dilaksanakan,      majikan     boleh   mengubah       kesemua      atau
       sebahagian   daripada   bayaran   tersebut   sebagai   sebahagian
       daripada      gaji   minimum.     Sebarang       terma    dan    syarat
       berhubung        dengan     kelayakan      menerima     bayaran      itu
       hendaklah   terbatal.   Walau   bagaimanapun,   jika   terdapat  baki
       bayaran     tersebut,    terma    dan   syarat   berhubung     dengan
       kelayakan   menerima  baki   bayaran   tersebut   hendaklah   terus
       terpakai;

(vii)  bagi    sektor    pengawal      keselamatan       di   mana     insentif
       keselamatan      dibayar    kepada    pekerja    sebagaimana      yang
      diperuntukkan dalam Perintah Majlis Penetapan Gaji (Perintah
                                   5
            Peraturan      Gaji)(Saraan     Minimum      Berkanun      Pengawal
            Keselamatan      Swasta    di  Semenanjung     Malaysia)   2011   dan
            Perintah     Majlis    Penetapan      Gaji    (Perintah    Peraturan
            Gaji)(Saraan     Minimum      Berkanun    Pengawal      Keselamatan
            Swasta di Sabah dan Sarawak) 2011, ia dibenarkan distruktur
            sebagai gaji minimum;

      (viii) elaun   rumah   dibenarkan      distruktur semula     sebagai    gaji
            minimum dengan syarat bahawa elaun tersebut bukan bersifat
            gantian    kepada     nilai  kemudahan      yang   disediakan    oleh
            majikan, tetapi satu bayaran tunai yang diberikan oleh majikan
            berdasarkan kepada kontrak perkhidmatan; dan

      (ix)  penstrukturan semula itu hendaklah tidak akan mengurangkan
            jumlah keseluruhan gaji  yang diterima sebelum penstrukturan
            semula.

Majlis  Perundingan   Gaji   Negara   dalam   Mesyuarat   Bil. 4/2012  pada   28
Ogos    2012  dengan     ini  membuat   keputusan    mengenai     garis  panduan
seperti di atas dan disahkan oleh Pengerusi:

           ( TAN SRI DATUK AMAR STEVE SHIM LIP KIONG )
                                   Pengerusi
                       Majlis Perundingan Gaji Negara

                           DIPERAKUKAN OLEH:

       (DATUK SERI DR. SUBRAMANIAM A/L K.V. SATHASIVAM)
                           Menteri Sumber Manusia

                                        6
PENERANGAN

1.     TAFSIRAN

       Bagi   maksud   pemakaian   Akta  732  dan   penguatkuasaan   Perintah
       Gaji Minimum 2012 -

       (i)   Gaji minimum adalah gaji pokok.

       (ii)  ‘Pekerja’ bererti pekerja di bawah Akta 732 yang disandarkan
             kepada definisi ‘pekerja’ yang diliputi di bawah –

             (a)    Jadual    Pertama    Akta   Kerja   1955   iaitu pekerja    yang
                    menerima      gaji  tidak  melebihi   RM2,000     sebulan   atau
                    pekerja-pekerja     manual    tanpa    had  gaji atau    pekerja-
                    pekerja lain seperti dalam Lampiran A; atau

             (b)    Jadual  Ordinan   Buruh   Sabah  [Bab   67]  (Lampiran  B)
                    atau    Jadual    Ordinan      Buruh     Sarawak     [Bab     76]
                    (Lampiran  C)  iaitu     pekerja   yang  menerima  gaji   tidak
                    melebihi RM2,500 sebulan atau pekerja-pekerja manual
                    tanpa had gaji atau pekerja-pekerja lain,

             kecuali pekhidmat domestik dan seseorang perantis.

       (iii) ‘Kontrak perkhidmatan’ –

             (a)    ertinya apa-apa perjanjian, sama ada secara lisan atau
                    bertulis,   dan    sama    ada    nyata   atau   tersirat,  yang
                    menurutnya seseorang bersetuju untuk mengambil kerja
                    seorang yang lain sebagai pekerja dan orang yang lain
                    itu   bersetuju    untuk   berkhidmat     dengan     majikannya
                    sebagai      pekerja,    tetapi    tidak    termasuk     kontrak
                    perantisan; dan

             (b)    termasuk   ‘Perjanjian   Kolektif’    iaitu  suatu     perjanjian
                    bertulis   yang    dibuat   antara   majikan    atau   kesatuan
                    majikan     dengan    kesatuan    sekerja  berhubung      terma-
                    terma   dan   syarat   penggajian   dan   kerja   yang   berkaitan
                    dengan perhubungan dengan kedua-dua pihak.

                                          7
       (iv)   ‘kontrak perantisan’ mempunyai erti yang sama dalam Akta
              Kerja    1955,   Ordinan    Buruh    Sabah   [Bab    67]  atau  Ordinan
              Buruh   Sarawak  [Bab   76],   iaitu   suatu   kontrak   bertulis   yang
              dibuat   oleh   seseorang   dengan   majikan   yang   mengaku   akan
              mengambil orang itu bekerja dan melatih atau menjadikan ia
              terlatih secara sistematik untuk satu tred bagi tempoh tertentu
              yang     tidak  kurang    dari   dua   tahun    dalam    tempoh     mana
              perantis itu terikat untuk bekerja dalam perkhidmatan majikan.

2.     PERMULAAN KUAT KUASA PERINTAH

       Penjelasan Mengenai Subperenggan 2(1)(A) Perintah

       (i)    Perintah Gaji  Minimum 2012  hendaklah   mula   berkuat  kuasa
              pada 1 Januari 2013 ke atas majikan yang mempunyai enam
              orang pekerja atau lebih.

       (ii)   Perintah     tersebut  akan     terus  terpakai    kepada    majikan    itu
              walaupun      bilangan    pekerja   telah  menjadi    kurang    daripada
              enam orang selepas 1 Januari 2013.

       (iii)  Sekiranya     pada   1   Januari    2013   majikan     mempunyai      lima
              orang    pekerja    atau   kurang,    tetapi  selepas    tarikh  tersebut
              bilangan     pekerja    bertambah       melebihi    lima   orang    maka
              majikan tersebut hendaklah membayar gaji minimum kepada
              semua     pekerjanya     mulai   tarikh  pekerja    tambahan     tersebut
              digajikan.

                                         Ilustrasi 1
              Katakan:

              Jika pada  1 Januari 2013, syarikat ABC Sdn Bhd mempunyai 6 orang
              pekerja, maka syarikat tersebut wajib membayar gaji minimum kepada
              semua pekerjanya.

              Sekiranya  pada bulan Februari 2013, bilangan pekerja menjadi kurang
              daripada   6  orang, syarikat   tersebut masih   berkewajipan    mematuhi
              Perintah untuk baki pekerja yang masih ada.

                                           8
       Dalam    contoh   ini,  majikan  yang  tertakluk  kepada Perintah seperti
       ilustrasi di atas akan terus tertakluk sepertimana prinsip ‘once in, always 
       in’.

Penjelasan      Mengenai        Pengkelasan       Aktiviti    Profesional     Di
Bawah      Malaysia       Standard      Classification     Of   Occupations
(MASCO)

 (iv)  Seseorang       majikan    yang  menjalankan       aktiviti profesional,
       contohnya      seorang     doktor   yang    menjalankan      perniagaan
       klinik    kesihatan,      dikategorikan      sebagai     suatu     aktiviti
       profesional   yang   dikelaskan   di   bawah  MASCO  dikehendaki
       mematuhi  Perintah  ini  mulai   1   Januari   2013   tanpa   mengira
       bilangan pekerja yang digajikan.

 (v)   Dalam   pengkelasan   MASCO   di   bawah   Kumpulan   Utama   2:
       Profesional, terdapat tujuh kumpulan sub utama iaitu:

       (a)Profesional Sains dan Kejuruteraan;
       (b)Profesional Kesihatan;
       (c)Profesional Perguruan;
       (d)Profesional Perniagaan dan Pentadbiran;
       (e)Profesional Teknologi Maklumat dan Komunikasi;
       (f) Profesional Undang-undang, Sosial dan Kebudayaan; dan
       (g)Profesional Perkhidmatan Hospitaliti, Runcit dan
          Perkhidmatan Lain.

 (vi)  Maklumat      terperinci   berhubung      kumpulan     kecil   di  bawah
       kumpulan sub utama di atas boleh dirujuk di Lampiran D.

Penjelasan  Mengenai   Subperenggan   2(2)  Perintah  Berhubung
Permohonan Penundaan

(vii)  Mana-mana        orang    atau   golongan     orang   boleh    memohon
       penundaan       tarikh   pelaksanaan      Perintah    ini.  Permohonan
       yang mengandungi alasan dan justifikasi yang kukuh secara
       bertulis    sama     ada   melalui    surat   atau    email   hendaklah

                                    9
dialamatkan      kepada    Urus    Setia Majlis    Perundingan     Gaji
       Negara (MPGN) seperti berikut:

       Setiausaha
       Majlis Perundingan Gaji Negara
       Kementerian Sumber Manusia
       Aras 7, Blok D3, Kompleks D
       Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
       62530 PUTRAJAYA
       No. Tel: 03-8886 5156/ 5162
       Faks: 03-8889 2377
       Email: mpgn@mohr.gov.my

(viii) Bagi majikan yang menggaji 6 orang pekerja atau lebih yang
       tarikh    kuat   kuasanya      bermula    pada     1   Januari    2013,
       permohonan      tersebut   hendaklah      diterima oleh    Urus   Setia
       MPGN selewat-lewatnya pada 2 Oktober 2012.

 (ix)  Bagi    majikan   yang   menggaji   5  orang    pekerja   atau  kurang
       yang    tarikh   kuat  kuasanya     bermula    pada    1  Julai  2013,
       permohonan      tersebut   hendaklah      diterima oleh    Urus   Setia
       MPGN selewat-lewatnya pada 1 April 2013.

  (x)  Dokumen-dokumen   yang   perlu   dikepilkan   bagi   permohonan
       penundaan adalah seperti berikut:

       -  Borang Maklumat Syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat
          Malaysia (SSM);
       -  Laporan      Kewangan      yang    telah  diaudit   bagi   3  tahun
          terakhir; dan
       -  Maklumat      bilangan   pekerja   tempatan    dan   pekerja   asing
          secara berasingan beserta gaji bagi bulan terakhir.

 (xi)  Mana-mana        permohonan      yang    diterima  oleh    Urus   Setia
       MPGN       selepas      tarikh-tarikh     tersebut    TIDAK      akan
       dipertimbangkan.

                                   10
3.     KETIDAKPAKAIAN

       Perintah     ini   tidak    terpakai    kepada     pekhidmat        domestik     dan
       perantis.

4.     PENGURANGAN KADAR GAJI MINIMUM

       Pekerja Dalam Tempoh Percubaan

       (i)  Pengurangan   kadar   bayaran gaji   minimum  tidak  melebihi 30%
            bagi    pekerja     dalam    tempoh      percubaan      adalah     berasaskan
            kepada kontrak perkhidmatan pekerja tersebut.

                                           Ilustrasi 2
            Katakan:

            Pekerja A merupakan seorang pekerja di bawah majikan yang menggajikan
            7   orang   pekerja   dan   beliau   dalam  tempoh   percubaan  selama   12   bulan
            bermula   pada   1   April   2012.  Tempoh   6   bulan   pertama percubaan  akan
            genap pada 30 September 2012, maka kadar gaji minimum pada 1 Januari
            2013 hendaklah terpakai dan tidak boleh dikurangkan.

                                           Ilustrasi 3
            Katakan:

            Pekerja   B  dalam    tempoh    percubaan   di   Semenanjung     Malaysia   mula
            bekerja   pada   1  Oktober   2012  bagi  tempoh   12   bulan  dan   dibayar  gaji
            sebanyak     RM500   sebulan.   Sehingga     31  Disember   2012,   beliau  telah
            menjalani tempoh percubaan selama tiga bulan. Ini bermakna baki tempoh
            percubaan adalah tiga bulan. Oleh itu, beliau hendaklah dibayar sekurang-
            kurangnya  RM630 sebulan  bagi   tempoh   bulan   Januari   hingga   Mac   2013.
            Seterusnya   mulai   1   April   2013, beliau hendaklah   dibayar   gaji   minimum
            RM900 sebulan.

                                             11
5.     FORMULA PENSTRUKTURAN GAJI DAN ELAUN

                 GM          =       GP + (GM – GP)

                 ESP2        =       ESP1 – (GM – GP)

                 GM          =      Gaji Minimum
                 GP          =      Gaji Pokok
                 ESP1        =       Elaun Sebelum Perintah
                 ESP2        =       Elaun Selepas Perintah

                                            Ilustrasi 4

            Bagi   pekerja  di  Semenanjung   Malaysia  yang   bergaji   pokok      sebanyak
            RM625     dan   dibayar   elaun  tunai  sebanyak    RM275,    majikannya    boleh
            mengubah   bayaran   elaun   tunai   itu   untuk   dijadikan   sebahagian   daripada
            gaji minimum.

                     Gaji semasa                        Gaji selepas Perintah

             RM625 (gaji pokok)              RM625+(RM900-RM625)
             RM275 (elaun)                   = RM900 (gaji minimum);
                                             RM275 – (RM900-RM625) = RM0 (elaun)

             Jumlah=RM900                                                 Jumlah=RM900

                                            Ilustrasi 5

            Bagi   pekerja   di Sabah   yang    bergaji  pokok   sebanyak    RM457.35     dan
            dibayar    elaun   tunai  sebanyak    RM700,    majikannya     boleh  mengubah
            sebahagian     elaun   tunai  itu  untuk  dijadikan  sebahagian    daripada   gaji
            minimum.     Baki  sebanyak    RM357.35     itu  hendaklah  dikekalkan   sebagai
            elaun tunai.

                     Gaji semasa                        Gaji selepas Perintah

             RM457.35 (gaji pokok)           RM457.35 + (RM800-RM 457.35)
             RM700 (elaun)                   = RM800 (gaji minimum)
                                             RM700 – (RM800-RM457.35)
                                             = RM357.35 (elaun)

             Jumlah=RM1157.35                                       Jumlah= RM 1157.35

                                             12
   Ilustrasi 6

Bagi    pekerja   di Sarawak     yang    bergaji   pokok   sebanyak     RM553     dan
diberikan     bayaran     tunai   RM547     berdasarkan      kepada     kutipan    caj
perkhidmatan,  majikannya   boleh  mengubah sebahagian   daripada bayaran
tunai itu sebagai sebahagian daripada gaji minimum. Baki sebanyak RM300
itu hendaklah dikekalkan sebagai caj perkhidmatan.

          Gaji semasa                         Gaji selepas Perintah

  RM553 (gaji pokok)               RM553+(RM800-RM553)
  RM547 (bayaran tunai             = RM800 (gaji minimum)
  daripada kutipan caj             RM547 – (RM800-RM553) =
  perkhidmatan)                    RM300 (bayaran tunai daripada kutipan
                                   caj perkhidmatan)

  Jumlah=RM1100                                                 Jumlah=RM1100

                                   Ilustrasi 7

Bagi    pekerja  di Semenanjung        Malaysia   yang    bergaji  pokok   sebanyak
RM650      dan  dibayar   elaun   tunai  A  sebanyak    RM200    dan   juga  lain-lain
bayaran elaun tunai B sebanyak RM21, C sebanyak RM53 dan D sebanyak
RM42 yang berdasarkan kepada produktiviti dan prestasi, majikannya boleh
mengubah bayaran elaun tunai tetap A dan sebahagian daripada bayaran
elaun tunai B,C atau D sebagai gaji minimum. Sebahagian bayaran elaun
tunai B,C atau D yang tidak dijadikan gaji minimum hendaklah dikekalkan
sebagai elaun tunai.

         Gaji semasa                         Gaji selepas Perintah

 RM650 (gaji pokok)              RM650+(RM900-RM650) =
 RM200 (elaun A)                 RM900 (gaji minimum)
 RM21 (elaun B)                  RM200   (boleh   diubah  menjadi sebahagian
 RM53 (elaun C)                  gaji minimum)              RM50
 RM42 (elaun D)                  RM21 (elaun B)             menjadi
                                 RM53 (elaun C)            sebahagian
                                                           dari     gaji
                                 RM42 (elaun D)             pokok.

                                 RM66 (elaun B + C + D) =
                                 (RM200      +  RM21     +  RM53     +  RM42)   –
                                 (RM900 –RM650) =
                                 RM316 – RM250

 Jumlah = RM966                                                Jumlah = RM966

                                   13

Ilustrasi 8

          Bagi   pekerja  di Labuan  yang    bergaji  pokok  sebanyak   RM700   tanpa
          bayaran    elaun  tunai,  majikannya  perlu  menambah     sebanyak   RM100
          sebagai sebahagian gaji minimum.

                  Gaji semasa                     Gaji selepas Perintah

           RM700 (gaji pokok)          RM700+(RM800-RM700)         = RM800     (gaji
                                       minimum)

           Jumlah=RM700                                            Jumlah=RM800

6.     PEMBATALAN DAN PENGECUALIAN

       (i)  Senarai Perintah-perintah di bawah Akta Majlis Penetapan Gaji
            1947    (Akta   195)   yang    masih   berkuatkuasa     adalah    seperti
            berikut:

            (a)   Perintah    Peraturan    Gaji  (PPG)    Pengawal     Keselamatan
                 Swasta 2011;
            (b)   Perintah Peraturan Gaji Penghidangan dan Hotel 1982;
            (c)   Perintah Peraturan Gaji Pekerja Wayang Gambar 1981;
            (d)   Perintah Peraturan Gaji Pembantu Kedai 1981;
            (e)   Perintah Peraturan  Gaji   Pemunggah Kapal &  Pengendali
                  Muatan 1977; dan
            (f)   Perintah Peraturan Gaji Pembantu Kedai (Sarawak) 1972

      (ii)  Kesemua   perintah  tersebut  akan  TERBATAL  pada  1 Januari
            2013 kecuali bagi majikan selain daripada  majikan dalam sub
            perenggan      1(1)(b)  Perintah   yang   menggaji    5  orang  pekerja
            atau kurang.

      (iii) Penjelasan     Mengenai     PPG     Untuk    Pengawal      Keselamatan
            Swasta adalah seperti berikut:

            (a)  Jika    pada   1  Januari   2013,   majikan   yang    menjalankan
                  perniagaan kawalan keselamatan dan mempunyai 6 orang

                                         14
  pekerja dan ke atas, maka Perintah Majlis Penetapan Gaji
      Bagi  Pengawal   Keselamatan  Swasta  di   bawah   Akta   195
      adalah      terbatal   dan    digantikan    dengan      Perintah    Gaji
      Minimum 2012.

(b)   Namun   begitu,   dari   1   Januari   2013   hingga  30  Jun  2013
      Perintah      Majlis      Penetapan       Gaji      Bagi     Pengawal
      Keselamatan  Swasta  di   bawah   Akta   195   masih   terpakai
      kepada syarikat pengawal keselamatan yang mempunyai
      5 orang pekerja atau kurang.

(c)   Jika    syarikat    kawalan     keselamatan       diberi   penundaan
      tempoh       pelaksanaan       Perintah     Gaji    Minimum       2012,
      Perintah       Majlis     Penetapan        Gaji     Bagi     Pengawal
      Keselamatan        Swasta     di   bawah     Akta   195    akan    terus
      berkuat kuasa sehingga Perintah Gaji Minimum 2012 mula
      berkuat     kuasa     ke  atas    syarikat   kawalan     keselamatan
      tersebut.

                               15
RUJUKAN

Undang-undang berkaitan:

1.     Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 732)
2.     Akta Kerja 1955 (Akta 265)
3.     Ordinan Buruh Sabah (Bab 67)
4.     Ordinan Buruh Sarawak (Bab 76)
5.     Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Akta 177)
6.     Akta Majlis Penetapan Gaji 1947 (Akta 195)

LAMPIRAN

Lampiran A - Jadual Pertama Akta Kerja 1955
Lampiran B - Jadual Kepada Ordinan Buruh Sabah (Bab 67)
Lampiran C - Jadual Kepada Ordinan Buruh Sarawak (Bab 76)
Lampiran D - Pengkelasan MASCO bagi Kumpulan Profesional

Disediakan oleh:

Urus Setia
Majlis Perundingan Gaji Negara
Kementerian Sumber Manusia
Aras 7, Blok D3, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 PUTRAJAYA
Telefon: 03-8886 5156/ 5162
Faks: 03-88892377
Email: mpgn@mohr.gov.my

                                            16
                                            Lampiran A

                                 FIRST SCHEDULE
                            EMPLOYMENT ACT 1955

                                 [Subsection 2(1)]

                        Employee                               Provision of the
                                                             Act not applicable
1.   Any   person,   irrespective   of   his   occupation,
who has entered into a contract of service with an
employer   under  which  such  person’s  wages  do 
not exceed two thousand ringgit a month.

2.   Any person who, irrespective of the amount of
wages   he   earns   in   a   month,   has   entered   into   a
contract of service with an employer in pursuance
of which—

    (1)he   is   engaged   in   manual   labour   including
       such labour as an artisan or apprentice:

       Provided  that   where a person is   employed
       by   one   employer     partly  in  manual    labour
       and    partly   in  some    other   capacity    such
       person      shall   not    be    deemed      to   be
       performing   manual   labour   unless   the   time
       during    which    he   is  required    to  perform
       manual      labour   in  any   one    wage    period
       exceeds      one-half   of  the  total  time  during
       which he is required to work in such wage
       period;

    (2)he     is   engaged      in   the    operation     or
       maintenance of any mechanically propelled
       vehicle     operated     for   the    transport    of
       passengers   or   goods   or   for   reward   or   for
       commercial purposes;

    (3)he supervises or oversees other employees
       engaged in manual labour employed by the
       same      employer     in   and   throughout      the
       performance of their work;
    (4)he is engaged in any capacity in any vessel               Part XII

                                           17
       registered in Malaysia and who—

       (a) is not an officer certificated under the
          Merchant Shipping Acts of the United
          Kingdom as amended from time to time;

       (b) is not the holder of a local certificate as
          defined in Part VII of the Merchant
          Shipping Ordinance 1952 [F.M.
          70/1952]; or

       (a)has not entered into an agreement under
          Part III of the Merchant Shipping
          Ordinance 1952; or

   (5) he is engaged as a domestic servant.                  Sections     12,  14,
                                                             16,    22,   61   and
                                                             64,  and   Parts   IX,
                                                             XII and XIIA
3.  For the purpose of this Schedule “wages” 
means wages as defined in section 2, but shall
not include any payment by way of commissions,
subsistence allowance and overtime payment.

                                          18
                                                                           Lampiran B

                                     SCHEDULE
                   LABOUR ORDINANCE (SABAH CAP. 67)

                           [Subsection (1) of section 2]

                        Employee                                 Provision of the
                                                                  Ordinance not
1. Any person, irrespective of his occupation, who                   applicable
has    entered    into   a  contract  of  service   with   an
employer  under  which  such  person’s  wages  do 
not   exceed   two   thousand   five   hundred   ringgit   a
month.

2. Any person who, irrespective of the amount of
wages   he   earns   in   a   month,   has   entered   into   a
contract of service with an employer in pursuance
of which –

    (a)he   is   engaged   in   manual   labour   including
       such labour as an artisan or apprentice:

       Provided  that   where a person is   employed
       by    one   employer     partly  in  manual    labour
       and    partly   in  some    other   capacity,    such
       person      shall    not    be    deemed      to    be
       performing   manual   labour   unless   the   time
       during     which    he   is  required    to  perform
       manual      labour    in  any   one    wage    period
       exceeds   one   half   of   the   total   time   during
       which he is required to work in such wage
       period;

    (b)he     is   engaged       in   the    operation     or
       maintenance of any mechanically propelled
       vehicle     operated      for   the    transport    of
       passengers   or   goods   or   for   reward   or   for
       commercial purposes;

                                            19
    (c)he supervises or oversees other employees
       engaged in manual labour employed by the
       same      employer     in   and   throughout      the
       performance of their work;

    (d)he is engaged in recruiting employees;

    (e)he is engaged in any capacity in any vessel            Definition of “ordinary 
       registered in Malaysia and who -                       rate of pay” in section 
                                                             2, sections 103, 104,
       (i) is  not  an   officer  certificated  under    the  104A, 104B, 104C,
          Merchant      Shipping    Acts   of  the   United   104D, 104E and
          Kingdom as amended from time to time;              subsection (2) of
                                                             section 105

       (ii) is   not   a   holder   of   a   local   certificate   as
          defined     in   Part   VII  of  the   Merchant
          Shipping Ordinance 1952; or

      (iii)  has   not   entered    into  an    agreement
           under   Part   III   of   the   Merchant   Shipping
           Ordinance 1952; or

    (f) he is engaged as a domestic servant.                  Definition of “ordinary 
                                                              rate of pay” in section 
                                                             2, sections 10 and
                                                              11, subsections (1)
                                                             and (2) of section 13,
                                                             sections 57, 58,
                                                              Chapter XIB, sections
                                                              102, 103, 104,104A,
                                                              104B, 104C, 104D,
                                                              104E, 104F,
                                                             subsection (2) of
                                                             section 105 and
                                                              Chapter XIVA except
                                                             section 118.
3.  For  the  purpose  of  this  Schedule,  “wages” 
means   wages   as   defined   in   section   2,   but   shall
not include any payment by  way of commission,
subsistence allowance and overtime payment.

                                           20
                                                                         Lampiran C

                                     SCHEDULE
                LABOUR ORDINANCE (SARAWAK CAP. 76)

                          [Subsection (1) of section 2]

Employee                                                       Provision of the
                                                                Ordinance not
                                                                   applicable
1.  Any person, irrespective of his occupation,
who has entered into a contract of service with
an employer under which such person’s wages 
do    not   exceed    two   thousand     five  hundred
ringgit a month.

2.  Any person who, irrespective of the amount
of   wages   he   earns   in   a   month,   has   entered
 into a contract of service with an employer in
 pursuance of which –

       (a) he     is  engaged     in   manual    labour
           including such labour as an artisan or
           apprentice:

           Provided      that   where    a   person    is
           employed   by   one   employer   partly   in
           manual      labour   and   partly   in  some
           other capacity, such person shall not
           be deemed to be performing manual
           labour   unless   the   time   during   which
           he    is  required    to  perform    manual
           labour     in   any    one   wage     period
           exceeds      one   half  of  the  total  time
           during which he is required to work in
           such wage period;

       (b) he    is  engaged     in  the  operation    or
           maintenance        of   any   mechanically
           propelled     vehicle    operated    for  the
           transport   of   passengers   or   goods   or
           for     reward      or    for   commercial
           purposes;

                                          21
       (c)  he    supervises     or  oversees      other
           employees         engaged      in    manual
           labour      employed      by    the    same
           employer       in  and     throughout     the
           performance of their work;

       (d) he      is    engaged        in    recruiting
           employees;

       (e) he is engaged in any capacity in any           Definition of “ordinary 
           vessel     registered    in  Malaysia    and   rate of pay” in section 2, 
           who -                                          sections 104, 105,
                                                          105A, 105B, 105C,
              (i) is   not   an   officer   certificated  105D, 105E and
                 under     the   Merchant     Shipping    subsection (2) of section
                 Acts   of   the   United   Kingdom   as  106
                 amended from time to time;

             (ii) is   not   a   holder    of  a   local
                  certificate as defined in Part VII
                  of     the    Merchant      Shipping
                  Ordinance 1952; or

             (iii) has not entered into an
                  agreement under Part III of the
                  Merchant Shipping Ordinance
                  1952; or
       (f) he is engaged as a domestic servant.           Definition of “ordinary 
                                                          rate of pay”  in section 
                                                          2, sections 11 and 12,
                                                          subsections (1) and (2)
                                                          of section 14, sections
                                                          58, 59, Chapter XIB,
                                                          sections 103, 104, 105,
                                                          105A, 105B, 105C,
                                                          105D, 105E, 105F, sub
                                                          section (2) of section
                                                          106 and Chapter XIVA.
3.  For  the  purpose  of  this  Schedule,  “wages” 
means wages as defined in section 2, but shall
not     include     any    payment      by     way    of
commission,        subsistence       allowance      and
overtime payment.

                                          22
                                                                  Lampiran D

PIAWAIAN       PENGELASAN        PEKERJAAN       MALAYSIA   (MASCO)   2008
EDISI KETIGA

KUMPULAN UTAMA 2 - PROFESIONAL

Profesional meningkatkan ilmu pengetahuan sedia ada, mengaplikasikan
konsep   dan   teori   sains   atau   seni,   mengajar   tentang   apa   yang   berlaku
secara    sistematik,  atau  melibatkan   diri  dalam  mana-mana     gabungan
daripada   ketiga-tiga   aktiviti   ini.   Kebanyakan   pekerjaan   dalam   kumpulan
ini memerlukan kemahiran pada tahap yang keempat.

21    PROFESIONAL SAINS DAN KEJURUTERAAN

       211  Ahli Fizik, Kimia, dan Profesional Berkaitan
       212  Ahli Matematik, Aktuari, dan Perangkawan
       213  Profesional Sains Hayat
       214  Profesional Kejuruteraan (Tidak Termasuk Elektroteknologi)
       215  Jurutera Elektroteknologi
       216  Arkitek, Perancang, Juruukur, dan Pereka
       217  Pengawal Kapal, Pesawat, dan Kereta Api/Lokomotif
       218  Profesional Perlombongan, Pembuatan, dan Pembinaan

22    PROFESIONAL KESIHATAN

       221  Doktor Perubatan
       222  Profesional Kejururawatan dan Perbidanan
       223  Profesional Perubatan Tradisional dan Komplementari
       224  Pengamal Paramedikal
       225  Pakar Veterinar
       226  Profesional Kesihatan Lain

23    PROFESIONAL PERGURUAN

       231  Profesional Perguruan Universiti Dan Pendidikan Tinggi
       232  Guru Pendidikan Vokasional
       233  Guru Pendidikan Menengah

                                      23
       234  Guru Pendidikan Rendah Dan Prapendidikan Rendah
       235  Guru Muzik, Seni, Dan Seni Persembahan
       236  Guru Bahasa
       237  Guru Agama
       238  Pengajar Kemahiran Teknologi Dan Teknikal
       239  Profesional Perguruan Lain

24    PROFESIONAL PERNIAGAAN DAN PENTADBIRAN

       241  Profesional Kewangan
       242  Profesional Pentadbiran
       243  Profesional Jualan, Pemasaran, dan Perhubungan Awam
       244  Profesional Badan Pengawalaturan

25    PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

       251  Pembangun dan Juruanalisis Perisian dan Aplikasi
       252  Profesional Pangkalan Data dan Pentadbir Sistem

26    PROFESIONAL             UNDANG-UNDANG,              SOSIAL,         DAN
      KEBUDAYAAN

       261  Profesional Undang-Undang
       262  Pustakawan, Juruarkib, dan Kurator
       263  Profesional Sosial, Keagamaan dan Yang Berkaitan
       264  Pengarang, Wartawan, dan Ahli Linguistik
       265  Artis Kreatif dan Persembahan

27    PROFESIONAL         PERKHIDMATAN         HOSPITALITI,    RUNCIT     DAN
      PERKHIDMATAN LAIN

       271  Profesional Hotel, Restoran, Hospitaliti dan Berkaitan

                                      24
Sumber: Laman Web MOHR - http://www.mohr.gov.my/pdf/Garis_Panduan_Pelaksanaan_%20Perintah_%20Gaji_Minimum_%202012.pdf