Wednesday, April 10, 2013

TUNTUTAN PEKERJA MALAYSIA

TUNTUTAN PEKERJA MALAYSIA

PEKERJAAN TETAP SAMPAI BERSARA – Mansuhkan sistem kerja kontrak jangka pendek. 

PERHUBUNGAN KERJA DENGAN MAJIKAN TEMPAT KERJA – Hapuskan system Kontraktor for Labour. Semua pekerja bekalan pihak ketiga harus dijadikan pekerja(employee) majikan tempat kerja.

GAJI MINIMA UNTUK SEMUA – Gaji Pokok/Asas pekerja harus ditambahkan supaya tak kurang daripada Gaji Minima Semasa. Elaun dan faedah pekerjaan yang sudah dinikmati pekerja sebelum kenaikan gaji pokok harus terus dinikmati pekerja.

HAK MENDAPAT KERJA KEMBALI DIJAMIN JIKA DIDAPATI MAJIKAN BUANG KERJA SECARA SALAH – Jika pekerja tidak mahu terus kerja dengan majikan, harus dipampas sepenuhnya gaji dan faedah pekerja itu akan dapat dari tarikh pembuangan kerja sehingga tarikh didapati/dihakimi bahawa pembuangan kerja secara salah, serta faedah yang dikira pada kadar 8 peratus setahun kiraan harian. Mansuhkan Jadual 2 Akta Perhubungan Perusahaan 1967(Industrial Relations Act 1967).

SALAH LAKU (MISCONDUCT) KERJA DIHADKAN KEPADA PRESTASI DITEMPAT PEKERJAAN dan tidak mengugat kebebasan bersuara dan berpendapat, kebebasan protes secara aman dan kebebasan pekerja dan kesatuan berbincang, meluangkan pendapat dan mendedahkan ketidakadilan dan pencabulan hak pekerja atau hak asasi termasuk yang didakwa dilakukan majikan.

HAK TERUS RUJUK KES PEMBUANGAN KERJA KE MAHKAMAH PERUSAHAAN JIKA USAHA PENYELESAIAN DI PEJABAT PERHUBUNGAN PERUSAHAAN GAGAL – Keperluan mendapatkan kebenaran atau keputusan Menteri sebelum kes pembuangan kerja dirujuk ke Mahkamah Perusahaan dimansuhkan.

WUJUDKAN MAHKAMAH PERUSAHAAN DI SEMUA NEGERI DAN BANDAR supaya pekerja senang menuntut dan mendapatkan keadilan.

Ada banyak lagi tuntutan pekerja tetapi ini adalah apa yang dianggap paling penting. Bagaimana dengan umur persaraan?  Kalau pekerja tidak ada kerja tetap, apa gunanya umur persaraan? Cuti bersalin - jika pekerja di ambil kerja melalui kontrak kerja jangka pendek, adakah mana-mana perempuan yang mengandung akan diambil sebagai pekerja - buat apa majikan berbuat demikian? Nasib dan masa depan pekerja semakin lama semakin tergugat kerana kerajaan tidak memastikan hak pekerja dijaga - khususnya hak kerja tetap sehingga bersara, di mana perhubungan pekerjaan adalah dengan tempat kerja bukan pihak ketiga/contractor for labour...Kerajaan ini yang membenarkan semua ini....Keluarga mana mahu anak kahwin seorang kerja kontrak jangka pendek ...atau seorang pekerja 'outsourcing'... Bank mana nak beri pinjaman kepada orang yang kerja kontrak jangka pendek ...habis kontrak masa depan tak tahu macam mana...Senator Syed Shahir : Malaysia Must Keep Its Promise To Workers Made In July 2012 - Stop Discriminating Workers, Including Migrant Workers 


"...semua pekerja, termasuk pekerja migrant, berhak menerima giji minima, di mana ini adalah gaji pokok dan tidak harus termasuk elaun, faedah dan insentif kerja  yang lain. Majikan tidak harus dibenarkan mengeluarkan apa-apa hak dan faedah yang wujud sebelum April 2012, iaitu tarikh Perintah Gaji Minima 2012 berkuatkuasa, daripada kontrak pekerjaan sedia ada dan yang akan datang.... mansuhkan segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja, termasuk diskriminasi berasaskan kewarganegaraan, jantina dan tempuh perjanjian kerja mereka...." - 82 - GAJI MINIMA UNTUK SEMUA TERMASUK PEKERJA MIGRAN - Tidak harus berlaku pemotongan gaji pekerja untuk majikan menebus bayaran levi –
"... Kami memanggil untuk pemansuhan ‘contractor for labour’ dan semua kegiatan mereka, dan untuk semua pekerja yang kini telah dibekalan oleh pihak ketiga, iaitu pembekal tenagakerja/pekerja (‘contractor for labour’) yang masih bukan pekerja-employee prinsipal segera dijadikan pekerja-employee prinsipal tersebut dan diberikan faedah dan layanan sama sapertimana diberikan kepada pekerja-employee prinsipal yang lain tanpa diskriminasi, termasuk juga hak menubuhkan/menyertai kesatuan sekerja, dan hak mendapat semua hak dan faedah yang kini di dalam Perjanjian Koletif terpakai.
Kami juga menuntut untuk pemansuhan pekerjaan tidak menentu (precarious employment), dan untuk dikelakan hubungan kerja dua pihak yang adil di antara prinsipal dan pekerja-employee, dan untuk menghormati hak pekerja dan hak kesatuan sekerja..." -93 - Mansuhkan Sistem ‘Contractor for Labour’ Tarikbalik pindaan 2012 kepada Akta Kerja 1955.

Tuesday, April 9, 2013

87 - RENESAS HARUS SEGERA MENGIKTIRAF UNION DAN MENGEMBALIKAN PEKERJAAN WAN NOORULAZHARKenyataan Media Bersama – 4 April 2013

RENESAS HARUS SEGERA MENGIKTIRAF UNION
DAN MENGEMBALIKAN PEKERJAAN WAN NOORULAZHAR

Kami, 87 pertubuhan masyarakat sivil, kesatuan dan kumpulan  yang bertandatangan di bawah memanggil RENESAS Semiconductor KL Sdn Bhd (sebelum ini dikenali sebagai  NEC Semiconductors (Malaysia) Sdn Bhd] untuk menghormati kebebasan berasosiasi dan hak pengiktirafan efektif untuk adakan collective bargaining,  yang merupakan satu hak asasi pekerja yang juga satu daripada nilai asas  International Labour Organisation (ILO)'s.  RENESAS mesti berhenti tindakan menghalang atau melewatkan, dan segera memberikan pengiktirafan kepada  Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Barat Semenjung  Malaysia(KSIEWBSM)/ Electronic Industry Employees Union Western Region, Peninsular Malaysia (EIEUWR)[UNION]  supaya pekerja di RENESAS boleh akhirnya mula menikmati faedah collective bargaining agreement.  Kini sudah lebih 3 tahun sejak UNION mula menuntut  pengiktirafan RENESAS pada January 2010. 

Di Malaysia, setelah didaftarkan, pengiktirafan majikan diperlukan sebelum UNION dapat mula berunding dan memasuki apa-apa  Collective Bargaining Agreement  dengan syarikat majikan. UNION perlu menghantar tuntutan pengiktirafan, dan dalam masa 21 hari majikan boleh mengiktiraf atau tidak. Jika pengiktirafan tidak diberikan, pihak Director General of Industrial Relations (DGIR) akan mencelah dan memulakan proses ke arah mengadakan undi sulit (secret ballot) untuk mendapat kepastian bahawa sekurang-kurangnya  50 peratus campur 1 jumlah pekerja yang berkelayakan menjadi ahli UNION mahukan kesatuan – lepas itu Union akan diberikan pengiktirafan dan boleh mula merepresentasi pekerja dengan berkesan.  

Walaupun lebih kurang 70% (1,300) pekerja RENESAS yang ada kelayakan menjadi ahli Union sudah menjadi ahli EIEUWR pada masa permohonan pertama untuk pengiktirafan di buat oleh UNION kepada RENESAS, RENESAS tidak member pengiktirafan dan kini selepas 3 tahun, RENESAS masih enggan mengiktiraf union. 

Pada 18/1/2010, UNION menghantarserahkan permohonan pertama(1) untuk pengiktirafan kepada  RENESAS. Respon RENESAS adalah bahawa ada sebuah jawatankuasa protem in-house union lain yang juga meminta pengiktirafan. Director General of Industrial Relations (DGIR) menolak alasan ini. Kemudian RENESAS mendakwa pula bahawa mereka tidak menerima permohonan pengiktirafan, walaupun permohonan pertama ini telah di hantarserah kepada RENESAS oleh Wan Noorulazhar bin Mohd Hanafiah, Presiden UNION, dan RENESAS telah mengesahkan penerimaan. Pihak DGIR akhirnya meminta  UNION untuk hantar lagi permohonan untuk pengiktirafan. 

Tuntutan kedua(2) untuk pengiktirafan telah di hantar pada 17/8/2010, kali ini mengunakan pos berdaftar akuan terima, di mana sekali lagi RENESAS mendakwa tidak menerima permohonan  UNION. Malangnya, UNION juga tidak menerima kembali kad akuan terima dari pihak pos.

Tuntutan ketiga(3) telah dihantar kepada RENESAS pada 8/10/2010, kali ini mengunakan Kourier Nasional Poslaju. Selepas menerima surat UNION, RENESAS  telah secara salah cuba menghantar surat UNION kembali kepada Poslaju dengan permintaan surat dikembalikan kepada UNION. Poslaju telah memberikan surat mengesahkan perkara ini. Kali ini, RENESAS tidak boleh lagi menafikan penerimaan, dan sepatutnya pihak DGIR mula melakukan apa yang perlu untuk tujuan mengadakan undi sulit. Tidak ada apa-apa tindakan di pihak DGIR walaupun UNION berkali-kali menuntut tindakan, dan akhirnya UNION terpaksa berpiket pada 12/8/2011 di hadapan Kementerian Sumber Manusia di Putrajaya. DGIR kemudian memberitahu UNION bahawa document relevan hilang/salah letak, dan Timbalan DGIR dipertanggungjawabkan untuk kesalahan tersebut, di mana beliau sejak itu itu ditukar jawatan. Pihak DGIR kemudian meminta pihak UNION untuk membuat satu lagi permohonan pengiktirafan.

Tuntutan keempat(4) dibuat pada 8/9/2011. RENESAS kali ini membalas dengan mencabar, antara lain, pendaftaran UNION  EIEUWR itu sendiri, dan kelayakkan Setiausaha Agung UNION (General Secretary), iaitu  Bruno Gentil Pereira. Bila Menteri menolak bantahan ini pada 9/4/2012, pada 8/5/2012, RENESAS membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi mencabar keputusan Menteri, di mana Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan  RENESAS pada 28/6/2012. Selepas itu,  RENESAS, merayu kepada Mahkamah Rayuan, yang juga sebulat suara menolak rayuan RENESAS pada 5/12/2012.
 
Selepas Mahkamah Tinggi menolak permohonan RENESAS pada 28/6/2012, tidak wujud apa-apa perintah Mahmah menghalang pihak DGIR meneruskan dengan proses undi sulit tetapi DGIR tidak berbuat apa-apa.

Selepas banyak protes daripada UNION, DGIR akhirnya pada 14/12/2012 memulakan proses dengan menulis surat kepada RENESAS meminta mereka menghantarserahkan Borang B, sebagaimana diperlukan undang-undang. RENESAS tidak menghantar Borang B, dan surat kedua bertarikh 14/1/2013 telah dihantar oleh DGIR kepada RENESAS. RENESAS tidak melakukan apa yang diperlukan, dan kini pihak DGIR dipercayai sudah menghantar surat ketiga.

Bila akhirnya sampai tarikh undi sulit, pekerja yang berhak mengundi adalah pekerja yang layak pada tarikh tuntutan pengiktirafan dihantarserah, iaitu 8/9/2011 tetapi dengan kehadiran kontrak kerja jangka pendek, ramai pekerja yang sokong UNION pada masa itu sudah tidak lagi berada  di RENESAS, di mana ini akan memprejudis UNION, yang masih perlu  menunjukkan  sokongan dengan memperolehi undi sekurang-kurangnya 50% campur satu berdasarkan senarai pekerja layak pada 8/9/2011. Taktik melambatkan proses undi sulit menguntungkan pihak majikan, dan memprejudiskan UNION. 

Wan Noorulazhar, pekerja RENESAS yang juga Presiden UNION lah dibuang kerja pada 26/8/2011 oleh RENESAS di mana kesalahan yang didakwa majikan adalah bahawa beliau telah melakukan tindakan bercanggah dengan polisi khusus syarikat ‘contrary to explicit company policies’. Beliau didakwa membuat kenyataan mengenai cara RENESAS melayan pekerja di dalam sebuah kumpulan Facebook tertutup, di mana ahli kumpulan itu ada rakan pekerja. Salahlaku ini langsung tidak ada kena mengena dengan  work performance. Kes pembuangan kerja secara salah kini di Mahkaman Perusahaan. 

Trend masa kini Mahkamah Perusahaan adalah bila didapati pembuangan kerja secara salah dilakukan adalah untuk tidak memerintahkan pekerja diambil balik sebagai pekerja tetapi mengarahkan majikan membayar pampasan. Jika tidak diambil balik sebagai pekerja di RENESAS, pekerja di RENESAS akan kehilangan pemimpin. RENESAS sebenarnya boleh pada bila-bila masa mengambil kembali Wan Noorulazhar sebagai pekerja tanpa kehilangan faedah.Pada 14/3/2013, EIUWR bersama pekerja RENESAS telah sekali lagi mengadakan piket protes di Putrajaya.

Kami menuntut RENESAS Semiconductor KL  Sdn  Bhd untuk segera mengiktiraf Electronic Industry Employees Union Western Region (EIEUWR), dan segera mengambil balik sebagai pekerja  Wan Noorulazhar bin Mohd Hanafiah dan mana-mana pemimpin pekerja yang telah dibuang kerja.

Senator Syed Shahir bin Syed Mohamud
Charles Hector
Mohd Roszeli bin Majid
Pranom Somwong
Badrulzaman bin Mohd Ghazali

Bagi pihak 87 organisasi di bawah,

ALIRAN
Andhra Pradesh State Domestic Workers' Union, India
Asia Monitor Resource Centre(AMRC)
Asia  Pacific  Forum on Women , Law and Development ( APWLD)
Asia Floor Wage Alliance- SEA Office
Building and Wood Workers International Asia Pacific Regional Office (BWI APRO)
Center for Migrant Advocacy ,Philippines
Centre for Human Rights and Development (CHRD) Sri Lanka
Center for Orang  Asli Concerns (COAC)
CIMS- Centre for Indian Migrant Studies

Clean Clothes Campaign
Committee for Asian Women, Bangkok
Community Action Network (CAN), Malaysia
Confederation of Free Trade Unions of India
Dignity International
GoodElectronics
GoodElectronics Thailand (GET)
Hope Workers' Center, Taiwan
Hsinchu Catholic Diocese Migrants and Immigrants Service Center (HMISC), Taiwan
Human Rights Ambassador for Salem-News.com

IDWN( International  Domestic Workers’  Network)
IMA Research Foundation, Bangladesh
International Campaign for Responsible Technology, US
International League of Peoples' Struggle – Canada
Legal Support for Children and Women (LSCW), Cambodia
LIPS (Lembaga Informasi Perburuhan Sedane/Sedane Labour Resource Centre) Indonesia
MADPET (Malaysians Against Death Penalty and Torture)
Malaysian Physicians for Social Responsibility
MAP Foundation, Thailand
Maquiladora Health & Safety Support Network, Berkeley, CA  USA

Migrant Care
Migrant Forum in Asia (MFA)
Migrant Forum India (MF India)
Migrant Forum Lanka (MFL)
Migrants Rights Council India
Myanmar Ethnic Rohingya Human Rights Organization Malaysia (MERHROM)
NAMM (Network of Action for Migrants in Malaysia)
NDWM -  National Domestic Workers' Movement, India
NLD-LA (National League for Democracy-Liberated Areas), Malaysia
Pakistan Rural Workers Social Welfare Organization (PRWSWO)

Parti Rakyat Malaysia(PRM)
People & Planet, UK
Persatuan Masyarakat Selangor & Wilayah Persekutuan (PERMAS)
PINAY Quebec
Progressive Labor Union of Domestic Workers- Hong Kong
PSWS (Persatuan Sahabat Wanita Selangor)
Pusat KOMAS (KOMAS)
Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), Bangladesh
SALT (School of Acting Justly Loving Tenderly and Walking Humbly)
SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia)

Solidarity of Cavite Workers (SCW), Philippines
State Enterprises Workers' Relations Confederation (SERC), Thailand
State Railway Workers' Union of Thailand (SRU), Thailand
SUARAM (Suara Rakyat Malaysia)
Tenaganita, Malaysia
The Alliance of Progressive Labor - Hong Kong
Tourism Employees Association of Maldives
Women's Rehabilitation Center (WOREC) Nepal
Workers Assistance Center, Inc, Philippines
Workers Hub For Change (WH4C)

Women Workers Lead
Writer Alliance for Media Independence (WAMI)
Youth For Peace/Peace Institute of Cambodia (YFP/PIC)

Malaysian Unions
Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Timur Semenanjung Malaysia (KSIEWTSM)
Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Selatan Semenanjung Malaysia
Kesatuan Sekerja Pekerja Industri Elektronik Wilayah Utara
Kesatuan Pekerja-Pekerja MHS Aviation Berhad
Kesatuan Pekerja-Pekerja Polyplastics Asia Pacific
Paper & Paper Products Manufacturing Employees' Union Of Malaysia (PPPMEU)
TNBJOU (TNB Junior Officers Union), Malaysia
Malayan Technical Services Union (MTSU)
NUBE (National Union of Banking Employees), Malaysia
Association of Maybank Executive
Kesatuan Kebangsaan Pekerja Pekerja Perusahaan Alat Alat Pengangkutan Dan Sekutu(NUTEAIW)
Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan Swasta-[Union Of Employees In Private Medical And Health Services]
Kesatuan Eksekutif Canon Opto (Malaysia) Sdn Bhd
Kesatuan Pekerja-Pekerja Perusahaan Otomobil Nasional Sdn.Bhd.
Electrical Industry Workers' Union (EIWU)
Kesatuan Pekerja Pekerja Fujikura Federal Cables Sdn Bhd
Kesatuan Pekerja Pekerja Kelab Semenanjung Malaysia
Kesatuan Eksekutif Airod (KEA)
UNI Global Union-Malaysia
MTUC Pahang
MTUC Penang Division
MTUC Bahagian Melaka
Kongres Kesatuan Sekerja Cawangan Pulau Pinang
MTUC Selangor & Wilayah Persekutuan

Senator Syed Shahir bin Syed Mohamud - Senator in the Malaysian Parliament, the Immediate Past President of the Malaysian Trade Union Congress(MTUC), and Executive Secretary to the National Union of Transport Equipment and Allied Industries Workers; Charles Hector - human rights defender and lawyer; Mohd Roszeli bin Majid VicePresident (Private Sector) Malaysian Trade Union Congress(MTUC), and also the President of the TNB Junior Officers Union; Pranom Somwong - Workers Hub For Change(WH4C), Asia  Pacific  Forum on Women , Law and Development ( APWLD); Badrulzaman bin Mohd Ghazali -  President, Kesatuan Pekerja-Pekerja MHS Aviation Berhad(MHSEU)

Saturday, April 6, 2013

87 Groups call on RENESAS To Immediately Accord Recognition To The Union And Reinstate Wan NoorulazharJoint Statement- 4/4/2013

RENESAS MUST IMMEDIATELY ACCORD RECOGNITION TO THE UNION
AND REINSTATE WAN NOORULAZHAR

We, the 87 undersigned civil society organisations, trade unions and groups call on RENESAS Semiconductor KL Sdn Bhd (formerly known as NEC Semiconductors (Malaysia) Sdn Bhd] to respect the freedom of association and the right to effective recognition of the right to collective bargaining,  being one of the basic rights of workers and one also one of the core values of International Labour Organisation (ILO)'s.  RENESAS must stop obstructing or delaying, and immediately accord recognition to Electronic Industry Employees Union Western Region, Peninsular Malaysia (EIEUWR)/ Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Barat Semenjung  Malaysia(KSIEWBSM)[UNION] so that workers at RENESAS can at last begin to enjoy the benefits of collective bargaining agreement.  It has been more than 3 years since the UNION first applied in January 2010 for recognition by RENESAS. 

In Malaysia, after being registered, recognition by the employer is needed before the UNION can start negotiating and enter into any Collective Bargaining Agreement with the employer company. The UNION has to submit a claim for recognition, and within 21 days, the company can accord recognition or not. If not, then the Director General of Industrial Relations (DGIR) steps in and start the process of conducting   a secret ballot to ensure that more than  5o% plus one of the qualified workers is for the union – then the union is accorded recognition, and thereafter can effectively represent the workers.  

Even though  about 70% (1,300) of RENESAS’s workers eligible to be members of the  union were already members of EIEUWR when the first application was made by the UNION to the company for recognition, RENESAS did not accord recognition and after more than 3 years and RENESAS still refuses to recognize the UNION. 

On 18/1/2010, EIEUWR submitted the 1st application for recognition to RENESAS. The company responded that there was a pro-tem in-house union, which was unregistered, also seeking recognition. The Director General of Industrial Relations (DGIR) rejected this reason. Then, RENESAS claimed  that they did not receive the claim for recognition, when the application had been hand delivered personally by Wan Noorulazhar, the Union President, and RENESAS acknowledged receipt. The DGIR later asked the Union to send again their claim for recognition. 

The 2nd claim for recognition was submitted on 17/8/2010, this time by acknowledged receipt registered post, and again RENESAS claimed they did not receive it, and the UNION also did not receive back the duly signed acknowledged receipt card from the postal services.

The 3rd claim for recognition was submitted to RENESAS on 8/10/2010, and this time using the National Courier Poslaju. After receipt of the UNION’s  letter, RENESAS  send it back to Poslaju asking that the letter be returned  to the UNION. Poslaju provided a letter confirming this. RENESAS could not deny receipt this time, and rightfully the DGIR should have done the needful which was to the conduct of a ‘secret ballot’. But, there was inaction on the part of the DGIR for many months despite repeated demands by the UNION, and finally on 12/8/2011, the UNION had a picket in front of the Ministry of Human Resources. The DGIR then informed the UNION that the said relevant documents had been misplaced, and the blame was put on the Deputy DGIR responsible, who allegedly has since then been removed from that position. The DGIR  then asked the Union to submit yet  another  claim for recognition.

The 4th claim for recognition was made on 8/9/2011. RENESAS’s now challenged the validity of the registration of EIEUWR(the UNION) itself, and the qualification of the UNION’s General Secretary, one Bruno Gentil Pereira. When the Minister rejected this objection on 9/4/2012, RENESAS proceeded to filed a High Court case to challenge the Minister’s decision on 8/5/2012, whereby on 28/6/2012, the High Court dismissed the RENESAS’s  application. RENESAS then appealed to the Court of Appeal who also unanimously dismissed the case on 5/12/2012.
 
After the High Court dismissed RENESAS application on 28/6/2012, there was no court order stopping the DGIR from proceeding with the secret ballot but the DGIR did not do anything.

After much protestation by the Union, the DGIR finally started the process by writing to RENESAS to submit Form B, as required by law, on about 14/12/2012. RENESAS did not comply and a second letter  was sent by the DGIR  on 14/1/2013. RENESAS again did not comply, and now it is believed that  a third letter has been sent by the DGIR.

When, and if the day finally comes for the ‘secret ballot’, the workers entitled to vote would be the workers as of the date the claim was submitted, being 8/9/2011 but with the existence of short-term contracts, many of the pro-union workers may  no more be employees of RENESAS, and this will prejudice the UNION, who still will have to show that it has the support of at least  50% plus one of the number of qualified employees as per the list of qualified employees on 8/9/2011. The tactic of delaying the secret ballot works in favour of the employer, and prejudices the UNION.

Wan Noorulazhar bin Mohd Hanafiah, an employee of RENESAS who is the President of the UNION was dismissed on 26/8/2011 by RENESAS whereby the alleged misconduct, was that his actions were ‘contrary to explicit company policies’. He allegedly made statements about treatment of workers in a closed Facebook Group, whose members were fellow workers. The alleged misconduct It had nothing to do with his work performance. The wrongful dismissal case is now before the Industrial court. 

The current trend at the Industrial Courts when it makes a finding the worker has been wrongfully dismissed by the employer is not to order reinstatement, but to rather order compensation.  If not reinstated, workers of RENESAS would be deprived of a leader. RENESAS can at any time reinstate  Wan Noorulazhar bin Mohd Hanafiah  without  loss of benefits.  

On 14/3/2013, EIUWR and the workers of RENESAS again had a protest picket at Putrajaya.

We call on RENESAS Semiconductor KL  Sdn  Bhd to immediately accord recognition to Electronic Industry Employees Union Western Region (EIEUWR), and  immediately reinstate Wan Noorulazhar bin Mohd Hanafiah and all other worker leaders terminated.

Senator Syed Shahir bin Syed Mohamud
Charles Hector
Mohd Roszeli bin Majid
Pranom Somwong
Badrulzaman bin Mohd Ghazali

For and on behalf the 87 organisations listed below

ALIRAN
Andhra Pradesh State Domestic Workers' Union, India
Asia Monitor Resource Centre(AMRC)
Asia  Pacific  Forum on Women , Law and Development ( APWLD)
Asia Floor Wage Alliance- SEA Office
Building and Wood Workers International Asia Pacific Regional Office (BWI APRO)
Center for Migrant Advocacy ,Philippines
Centre for Human Rights and Development (CHRD) Sri Lanka
Center for Orang  Asli Concerns (COAC)
CIMS- Centre for Indian Migrant Studies

Clean Clothes Campaign
Committee for Asian Women, Bangkok
Community Action Network (CAN), Malaysia
Confederation of Free Trade Unions of India
Dignity International
GoodElectronics
GoodElectronics Thailand (GET)
Hope Workers' Center, Taiwan
Hsinchu Catholic Diocese Migrants and Immigrants Service Center (HMISC), Taiwan
Human Rights Ambassador for Salem-News.com

IDWN( International  Domestic Workers’  Network)
IMA Research Foundation, Bangladesh
International Campaign for Responsible Technology, US
International League of Peoples' Struggle – Canada
Legal Support for Children and Women (LSCW), Cambodia
LIPS (Lembaga Informasi Perburuhan Sedane/Sedane Labour Resource Centre) Indonesia
MADPET (Malaysians Against Death Penalty and Torture)
Malaysian Physicians for Social Responsibility
MAP Foundation, Thailand
Maquiladora Health & Safety Support Network, Berkeley, CA  USA

Migrant Care
Migrant Forum in Asia (MFA)
Migrant Forum India (MF India)
Migrant Forum Lanka (MFL)
Migrants Rights Council India
Myanmar Ethnic Rohingya Human Rights Organization Malaysia (MERHROM)
NAMM (Network of Action for Migrants in Malaysia)
NDWM -  National Domestic Workers' Movement, India
NLD-LA (National League for Democracy-Liberated Areas), Malaysia
Pakistan Rural Workers Social Welfare Organization (PRWSWO)

Parti Rakyat Malaysia(PRM)
People & Planet, UK
Persatuan Masyarakat Selangor & Wilayah Persekutuan (PERMAS)
PINAY Quebec
Progressive Labor Union of Domestic Workers- Hong Kong
PSWS (Persatuan Sahabat Wanita Selangor)
Pusat KOMAS (KOMAS)
Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), Bangladesh
SALT (School of Acting Justly Loving Tenderly and Walking Humbly)
SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia)

Solidarity of Cavite Workers (SCW), Philippines
State Enterprises Workers' Relations Confederation (SERC), Thailand
State Railway Workers' Union of Thailand (SRU), Thailand
SUARAM (Suara Rakyat Malaysia)
Tenaganita, Malaysia
The Alliance of Progressive Labor - Hong Kong
Tourism Employees Association of Maldives
Women's Rehabilitation Center (WOREC) Nepal
Workers Assistance Center, Inc, Philippines
Workers Hub For Change (WH4C)

Women Workers Lead
Writer Alliance for Media Independence (WAMI)
Youth For Peace/Peace Institute of Cambodia (YFP/PIC)

Malaysian Unions
Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Timur Semenanjung Malaysia (KSIEWTSM)
Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Selatan Semenanjung Malaysia
Kesatuan Sekerja Pekerja Industri Elektronik Wilayah Utara
Kesatuan Pekerja-Pekerja MHS Aviation Berhad
Kesatuan Pekerja-Pekerja Polyplastics Asia Pacific
Paper & Paper Products Manufacturing Employees' Union Of Malaysia (PPPMEU)
TNBJOU (TNB Junior Officers Union), Malaysia
Malayan Technical Services Union (MTSU)
NUBE (National Union of Banking Employees), Malaysia
Association of Maybank Executive
Kesatuan Kebangsaan Pekerja Pekerja Perusahaan Alat Alat Pengangkutan Dan Sekutu(NUTEAIW)
Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan Swasta-[Union Of Employees In Private Medical And Health Services]
Kesatuan Eksekutif Canon Opto (Malaysia) Sdn Bhd
Kesatuan Pekerja-Pekerja Perusahaan Otomobil Nasional Sdn.Bhd.
Electrical Industry Workers' Union (EIWU)
Kesatuan Pekerja Pekerja Fujikura Federal Cables Sdn Bhd
Kesatuan Pekerja Pekerja Kelab Semenanjung Malaysia
Kesatuan Eksekutif Airod (KEA)
UNI Global Union-Malaysia
MTUC Pahang
MTUC Penang Division
MTUC Bahagian Melaka
Kongres Kesatuan Sekerja Cawangan Pulau Pinang
MTUC Selangor & Wilayah Persekutuan


Senator Syed Shahir bin Syed Mohamud - Senator in the Malaysian Parliament, the Immediate Past President of the Malaysian Trade Union Congress(MTUC), and Executive Secretary to the National Union of Transport Equipment and Allied Industries Workers; Charles Hector - human rights defender and lawyer; Mohd Roszeli bin Majid VicePresident (Private Sector) Malaysian Trade Union Congress(MTUC), and also the President of the TNB Junior Officers Union; Pranom Somwong - Workers Hub For Change(WH4C), Asia  Pacific  Forum on Women , Law and Development ( APWLD); Badrulzaman bin Mohd Ghazali -  President, Kesatuan Pekerja-Pekerja MHS Aviation Berhad(MHSEU)